Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 2005 » Pagina 6

Woord vooraf

Aan de leden

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 72e bundel, pagina 6.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2005.
Auteur: Klaas Bant.

Het 72e jaarboek van ons Genootschap is vooral gewijd aan West-Friese familiebedrijven. Veel bedrijven in West-Friesland, agrarische, industriële en andere bedrijven bestaan al vele jaren en worden door opeenvolgende generaties geleid. De redactiecommissie heeft er naar gestreefd een zo'n groot mogelijke diversificatie te bereiken. Dat is goed gelukt. U vindt in deze uitgave de geschiedenis van uiteenlopende bedrijven.

Hoe is het genootschap het afgelopen jaar doorgekomen? U kunt in de jaarverslagen van de commissies en stichtingen lezen wat de verschillende activiteiten waren.

Een paar belangrijke zaken springen in het oog. Allereerst de Commissie voor Landelijk Schoon. Deze commissie heeft het steeds als een gemis gevoeld dat zij niet snel en adequaat kon reageren op ruimtelijke ontwikkelingen. Het bestuur van het Genootschap en het bestuur van Landelijk Schoon zijn in november 2004 tot de conclusie gekomen dat de stichtingsvorm de oplossing was. Onze oudste 'dochter' werd na meer dan 75 jaar zelfstandig. Landelijk Schoon blijft uiteraard wel onder de paraplu van het Genootschap werken, maar is verder niet meer afhankelijk van het bestuur van het Genootschap.

Een andere stichting, de Westfriese Families, bestond vijftig jaar. In het septembernummer van het blad Westfriese Families hebben de bestuursleden van de stichting een bijdrage geleverd over hun voorouders, zonder de bijdragen te ondertekenen. De lezers konden raden van wie een stuk was. Drie goede oplossingen zijn bij de redactie binnen gekomen.

Ook de andere commissies en stichtingen zijn zeer actief geweest. In de eerste plaats: de redactiecommissies van het jaarboek en 't Vierkant. Zij hebben u weer van veel leeswerk voorzien. Nogmaals verwijs ik graag naar de jaarverslagen in deze bundel. Er wordt veel belangrijk werk binnen het genootschap verricht.

Ook na tachtig jaar is ons Westfries Genootschap nog steeds springlevend. Op de komende Westfriezendag in september zal ik u graag verwelkomen.

Klaas Bant, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.