Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2006 » Inhoud

Jaarboek 2006 (73)

Voorkant Jaarboek 2006 (73e jaargang) [Ongepagineerde voorkant ... I]
[Ongepagineerde blanco achterkant van de voorkant ... II]
[Ongepagineerde blanco schutbladpagina's ... III-IV]
[Titelpagina ... 1]
[Ten geleide ... De redactiecommissie ... 2]
[Colofon ... 2]
[CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag ... 2]
[Inhoud ... 3]
[Uit het Westfries Genootschap:] Bestuur en Commissies ... 4-6
Woord vooraf Aan de leden ... Ina Broekhuizen-Slot (voorzitter) ... 6-6
De koning, het ijs en de dood West-Friesland: het kille graf van Roomskoning Willem II ... Ronald de Graaf ... 7-27
Gebruiken rond overlijden en begraven ... Margreet Lenstra ... 28-43
Oostelijk West-Friesland verliest één gemeente ... Ed Dekker ... 44-46
De wereld in negatief van de fotografen Niestadt ... Joop Zutt ... 47-62
Het bijzondere kerkorgel van Hoogkarspel ... Ruud Hoogenboom ... 63-70
‘De Gouw te Boek’, de ruilverkaveling in beeld ... Klaas Molenaar ... 71-77
Blijft er iets behouden van het West-Fries? ... Henk Kok ... 78-90
Westfries (Over het - niet - verloren gaan van het dialect) ['n Gedicht] ... Jaap Meester (te Nibbixwoud) ... 90-90
Dilemma's van een burgemeester in oorlogstijd ... Henk over de Linden ... 91-115
Cor de Bakker: de chroniqueur van de Coöp. Noord-Hollandse veilingwereld ... Martien Hoogland ... 116-126
Dialectgedeelte [«Voor ’t eerst»: «dut dialectgedeêlte»: «allerhande verhale en roime»] ... 127-143
Voor 't eerst [inleiding] ... Ina Eilander en Tom Wester ... 127-127
[Inhoudsopgave] ... 127-127
Armoed ... Peter Ruitenberg (te Bovenkarspel) ... 128-129
[Had is 'n arme man, wie het is 'r beter an - spreuk van Peter Ruitenberg ... 129]
Daggie strand ... Jolanda Tensen-Glas (te De Gouwe, met een illustratie door Sietse Wiersma) ... 130-130
De badmeister ... Annie Leegwater-Smit (te Noord-Scharwouder) ... 131-131
Bloid! ... Nel de Geus-Smit (te Zuid-Scharwoude, met een illustratie door Gerda Koomen) ... 132-132
Nel van Laren-Zwuup ... Anja Zander (te Winkel) ... 133-133
Vaktaal ... Diny Kreuk-Breed (te Hoogkarspel, met op p. 134 een foto door Diny Kreuk-Breed) ... 133-134
De juttepeer ... Ina Broekhuizen-Slot (te Wognum, met een illustratie op p. 135 door Jaap Hartog) ... 135-136
Skilderaie ... Anne Mantel (te Heiloo, met een afbeelding van Rembrandts 't Joôdse Bruidje) ... 136-136
Alle taaie hewwe wéér taaie ... Geerie Schreuders-Kuyper ... (te Noord-Scharwoude) ... 137-137
Muissies ... Kees van Graft te Heerhugowaard, met een illustratie door Sietse Wiersma) ... 138-138
Willem II ... Ans Klomp-Wetsteen (te Hoogwoud, met een afgebeeld knipsel door Nel Mol) ... 139-139
Skoôljoôs ... Ben Beemster (te Breda, voorheen Zwaag) ... 139-140
Te rondvragen ... Siem de Haan (te Heerhugowaard, met op p. 141 een foto van een winkelboekje) ... 141-142
De baas in huis ... (Anneke Molenaar-Smak te Winkel) ... 143-143
Kroniek van West-Friesland 2005. Van 1 januari tot en met 31 december 2005 [met illustraties gemaakt door Sietse Wiersma] ... Evert C. de Vries ... 144-155
Bibliografie van West-Friesland 2005 ... Joke Terra en Marijke Joustra ... 156-184
Advertenties ... 185-196
[Uit het Westfries Genootschap ... 197-...]
Ledenlijst van het Westfries Genootschap ... 197-216
Jaarverslag 2005 van de secretaris ... Jur Mellema (secretaris) ... 217-219
[Klaas Bant als Ridder in de Orde van Oranje Nassau met R. Ho Ten Soeng ... foto Klaas Molenaar ... 218]
[Joop Schouten als lid in de Orde van Oranje Nassau met G. Westerink ... eigen foto ... 219]
Jaarverslag 2005 van de penningmeester ... Jan Smit (penningmeester) ... 220-221
Jaarverslagen 2005 van de commissies en stichtingen ... 222-224
[Stichting Projector ... Klaas Molenaar (voorzitter/secretaris) ... 222-223]
[Dick Bakker, twintig jaar actief voor het Westfries Genootschap op filmgebied ... foto door Projector ... 222]
[Klaas Molenaar dankt Jaap Raat voor zijn inzet gedurende 15 jaar als secretaris ... foto door Projector ... 222]

[Werkgroep Film/dia/video ... Klaas Molenaar (voorzitter/secretaris) ... 223-223]
[Werkgroep Inventarisatie/documentatie ... Klaas Molenaar (voorzitter/secretaris) ... 223-223]
[Werkgroep Beamer ... Klaas Molenaar (voorzitter/secretaris) ... 223-224]
[Werkgroep Gesproken verleden ... Klaas Molenaar (voorzitter/secretaris) ... 224-224]
[Werkgroep De Gouw te Boek ... Klaas Molenaar (voorzitter/secretaris) ... 224-224]
[Stichting Westfriese Families ... Ed Dekker (secretaris) ... 225-226]
[Commissie Kap en Dek ... Margreet de Reus (secretaris) ... 226-228]
[Kap en Dek op de najaarsstreekmiddag in Twisk, 05-11-2005 ... foto door Jan de Reus ... 226]
[Familie uit Sint Maartensbrug in West-Friese dracht te Twisk, 05-11-2005 ... foto door Jan de Reus ... 227]
[In memoriam mevr. Sieuw Metselaar-Bloothoofd/Bloothooft † 06-10-2005 ... foto met tekst ... 228
]
[Stichting Vrienden van het Westfries Museum ... Cees Bruin (secretaris) ... 228-229]
[Stichting Creatief Westfries ... IJs Broers (secretaris) ... 229-231]
['t Mooiste woord ... IJs Broers (secretaris) ... 230-230]
[Twintig jaar Creatief Westfries ... IJs Broers (secretaris) ... 230-231]
[Siem de Haan als lid in de Orde van Oranje Nassau ... foto met tekst ... 230]
[Stichting De Westfriese Molens ... Bart Slooten (secretaris) ... 231-233]
[Bart Slooten als Ridder in de Orde van Oranje Nassau ... foto met tekst door de redactiecommissie ... 233]
[Commissie Geschiedschrijving ... Daan Meijer (secretaris) ... 234-234]
[Agrarische geschiedenis ... Daan Meijer (secretaris van de Commissie Geschiedschrijving) ... 234-234]
[Biografisch Woordenboek ... Daan Meijer (secretaris van de Commissie Geschiedschrijving) ... 234-234]
[Stichting voor Landelijk Schoon ... Pieter van den Berge (secretaris) ... 235-240]
[Visuele vervuiling omringdijk door uitbundig hekwerk bij Winkel ... foto gemaakt door Ed Dekker ... 235]
[Symposium Klimaatverandering ... Pieter van den Berge (secretaris Landelijk Schoon) ... 235-236]
[Windturbines Westfrisiaweg ... Pieter van den Berge (secretaris Landelijk Schoon) ... 236-236]
[Windmolens Schellinkhout ... Pieter van den Berge (secretaris Landelijk Schoon) ... 237-237]
[Visie locatie windmolens ... Pieter van den Berge (secretaris Landelijk Schoon) ... 237-238]
[Nieuwbouw in Bangert-Oosterpolder, Hoorns jongste wijk ... foto gemaakt door Ed Dekker ... 238]
[Woonlandschappen ... Pieter van den Berge (secretaris Landelijk Schoon) ... 238-239]
[Boerenerven ... Pieter van den Berge (secretaris Landelijk Schoon) ... 239-239]
[Logica van de lelijkheid ... Pieter van den Berge (secretaris Landelijk Schoon) ... 239-239]
[Allerlei ... Pieter van den Berge (secretaris Landelijk Schoon) ... 239-240]
[De boerderij Dorpsstraat 143 te Zwaag ... foto gemaakt door Ed Dekker ... 240]
[Ongepagineerde blanco schutbladpagina's ... 241-243]
[Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «Noordhollandsche van 1816» ... 244]


Momenteel loopt er een test om de Jaarboeken ook in PDF vorm op de website te plaatsen.
Hieronder staat de inhoudsopgave van dit Jaarboek met links naar de bijbehorende PDFs.

De PDFs worden geopend in een aangepaste pagina met aan de linkerkant de PDF reader en aan de rechterkant deze inhoudsopgave.

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.