Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 2007 » Pagina 6

Woord vooraf

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 74e jaarboek, pagina 6.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2007.
Auteur: Ina Broekhuizen-Slot.

Ina Broekhuizen-Slot Aan de leden

Ziet hem staan die stoere wachter
open armen op de wind
monument dat kennis, kunde
en natuurkracht samenbindt.

De molen, beeldbepalend element in het landschap. Nodig - broodnodig vroeger: onmisbaar in de strijd tegen het water, nuttig als maler van graan tot meel. Dit jaar, 2007, is het Jaar van de Molens. Vandaar dat dit 74e jaarboek 'molens' als thema heeft.
Er is onderzoek verricht, kennis is vastgelegd, gesprekken zijn gevoerd. Een deel van de historie van West-Friesland is beschreven! Gelukkig! Want dat is, vanaf de oprichting, een van de doelstellingen van het genootschap.
De laatste twintig jaar zijn er steeds meer mensen die schrijven over de geschiedenis van onze streek. Niet alleen voor het genootschap, maar ook voor de jaarboeken van de plaatselijke historische verenigingen. Dat is verheugend! Het is een goede zaak dat de Commissie Geschiedschrijving de krachten bundelt en deze schrijvers en onderzoekers aanstuurt om gezamenlijk aan bepaalde projecten te werken.

In dit jaarboek spelen wind en water een grote rol. Twee elementen die bepalend zijn voor het West-Friese landschap. Vele eeuwen geleden al en nu nog steeds. Door te lezen over de strijd om droge voeten, krijgen we wellicht (nog) meer waardering voor het land zoals het nu is. En hopelijk groeit het besef dat wij, als 21e-eeuwers, zorg dienen te dragen voor dit landschap en dat we al het waardevolle daarin moeten koesteren en bewaren.

De redactieleden, vaste medewerkers en gastschrijvers hebben gezorgd voor een interessant en lezenswaardig jaarboek. Namens het bestuur én onze leden bedank ik hen voor hun inspanningen.

En u, lezers, veel genoegen bij het lezen en bekijken van dit boekwerk.

Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.