Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 2008 » Pagina 7

Woord vooraf

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 75e jaarboek, pagina 7.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2008.
Auteur: Ina Broekhuizen-Slot.

Aan de leden

Allereerst feliciteer ik de redactiecommissie met het 75e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw. Ieder jaar weer stelt de commissie een lezenswaardig boek samen met waardevolle artikelen over de cultuur en de historie van West-Friesland. Dit boek is met recht het visitekaartje van onze vereniging.

Het eerste jaarboek verscheen in 1926, twee jaar na de oprichting van het genootschap. In het voorwoord staan zinsneden als van dit en dat, van alles wat, waardoor velen, bij groot verschil van eischen er toch nog wel iets van hun gading in kunnen vinden en wij gaven wat we hadden en die geeft van 't geen hij heeft is immers waardig dat hij leeft. Deze woorden zijn nog steeds van toepassing op ons jaarboek.
Ook in de 75e editie is er een gevarieerd aanbod – qua onderwerp, diepgang en lengte – aan artikelen. Ook nu geven de schrijvers en samenstellers wat ze bezitten aan kennis en creativiteit.
De lay-out is door de jaren heen ingrijpend veranderd. Foto's, tekeningen en kaarten verduidelijken nu de teksten; papier en omslag wijzigden, er kwamen meer advertenties, de kroniek en bibliografie plus de jaarverslagen werden toegevoegd.

Wanneer een mens 75 jaar is, hoort hij bij de sterken. Ook het jaarboek van het genootschap is sterk. Voor tallozen is het een bron van informatie, velen maken gebruik van de artikelen en ook vormen de teksten soms de basis voor nader onderzoek. Het jaarboek is gegroeid en het groeit nog steeds. Met enthousiasme gaan we op naar de 100e uitgave!

Mede namens het bestuur en de leden dank ik de redactie en de medewerkers voor hun betrokkenheid bij de totstandkoming van dit fraaie boek. Ook wens ik hen inspiratie toe voor de toekomst.

Alle lezers wens ik tenslotte veel plezier met deze jublieumuitgave.

Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.