Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2011 » Pagina 7

Woord vooraf

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 78e jaarboek, pagina 7.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2011.
Auteur: Ina Broekhuizen-Slot.

Ina Broekhuizen-Slot Aan de leden

Skuld

'Vroeger bai ons thuis', vertelde lesten Riet,
'kwam van lezen niks. Dat deed je zommaar niet.
Werke was 't peroôl en as je d'r 's zat,
bleef je an de gang omdat je braaiwerk had.
As ik nou 'rs lees, zo midden op de dag,
denk ik nág soms dat zuks oigelijk niet mag.
Zit ik zommaar peut an in m'n luie stoel
stil te lezen met een heêl oud skuldgevoel.'

Jaren geleden al schreef ik dit herkenbaar rijmpje. Lezen: vroeger een luxe, nu onlosmakelijk verbonden met ons bestaan. Want wat lezen we veel, in boeken, kranten en tijdschriften, maar ook op de computer en mobiele telefoon. En wat wordt er veel geschreven! Jaarlijks verschijnt een groot aantal publicaties en uitgaven op de markt over de geschiedenis van West-Friesland.

Ook het genootschap doet hieraan mee. Met een jaarboek, met 't Vierkant en, met ingang van dit jaar, met een nieuwe serie getiteld Westfriese Historische Reeks. In januari verscheen het eerste deel in deze serie met als onderwerp het ontstaan en de ontwikkeling van de bloembollenteelt in oostelijk West-Friesland. Op stapel staan deel twee en drie over de veehouderij, en de tuinbouw en zaadteelt in dat gebied.
Dat is de toekomst.

Maar ook in het verleden zijn veel waardevolle artikelen geschreven en goede boeken gepubliceerd. Ik denk aan onze eigen jaarboeken, de boeken uit de Stolphoevereeks en de bundels van De Speelwagen, die een schat aan informatie bevatten over de historie en de cultuur van onze streek. Vaak zijn die boeken niet meer te koop, maar gelukkig biedt onze website uitkomst! Wanneer u klikt op de knop Bibliotheek, dan vindt u een lange reeks boeken en artikelen, meestal met afbeeldingen, die voor eenieder te lezen en te raadplegen zijn. Een aanrader!

Maar toch is er nog steeds het papieren boek! Een boek dat je, letterlijk, ter hand neemt, doorbladert, bekijkt en ten slotte leest. Er komt heel wat bij kijken voordat geschreven woorden op de goede manier te boek staan. Allen die meewerkten aan de totstandkoming van de 78e West-Friesland Oud & Nieuw dank ik, mede namens het bestuur, van harte voor hun inzet. De lezers wens ik veel genoeglijke leesuren uurtjes toe, zonder schuldgevoel.

Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.