Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2015 » Pagina 5

Woord vooraf

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 82e jaarboek, pagina 5.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2015.
Auteur: Jan Smit.

Jan Smit Voor u ligt het 82e jaarboek van het Westfries Genootschap. In dit jaarboek kunt u in de diverse verslagen lezen wat er in 2014 allemaal is gebeurd. Voor het Westfries Genootschap was dat een bijzonder jaar, omdat onze vereniging haar 90-jarig bestaan vierde.

Een van de bijzondere activiteiten in het jubileumjaar was de fotowedstrijd ‘Dit vind ik typisch Westfries’. Uit de vele mooie inzendingen bleek dat het Westfriese landschap de Westfriezen na aan het hart ligt.
Weidse uitzichten, Westfriese Omringdijk, stolpen, koeien in de wei, sloten, akkers met kool, andere groenten, aardappelen en tulpen: ze horen allemaal bij ons Westfriesland. Dit fraaie landschap staat onder druk, denk bijvoorbeeld aan de plannen voor hoge windmolens in kwetsbare gebieden. Dat baart ons zorgen. Laten we zuinig zijn op ons landschap en onze monumenten en waar mogelijk streven naar behoud van waardevolle landschapselementen en gebouwen.

Ons jaarboek omvat veel meer dan een opsomming van feiten en cijfers betrekking hebbende op het afgelopen jaar. Wat mij betreft is het jaarboek van blijvende waarde. Het is een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van ons gebied. Elk jaar slaagt de redactie erin om voor een gevarieerde inhoud te zorgen.
Het is goed dat we ons blijven verdiepen in de geschiedenis van ons werkgebied en de mensen die daarin wonen of gewoond hebben. Kennis van de geschiedenis is om meerdere redenen van belang. Ik citeer nu een aantal uitspraken van Maarten Roos die daar op de Najaarsfamiliemiddag 2013 van Stichting Westfriese Families het een en ander over heeft gezegd. ‘Als mensen hebben we behoefte aan een eigen identiteit. We willen graag weten wie we zijn. Geschiedenis helpt ons daarbij’.

Geschiedenis helpt ons ook om structuur aan ons leven te geven. Tradities helpen ons om te bedenken waar we bij willen horen en waar juist niet.
We kunnen van de geschiedenis leren en ten slotte kan geschiedenis ook gewoon leuk zijn. Je kunt je ermee vermaken en ervan genieten.

Jan Smit, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.