Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 2016 » Pagina 5

Woord vooraf

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 83e jaarboek, pagina 5.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2016.
Auteur: Jan Smit.

Jan Smit Het boek van het jaar

Het Westfries Genootschap bezint zich voortdurend op de wijze waarop het zijn activiteiten en zijn enorme schat aan informatie over de cultuurhistorie onder de aandacht van de leden en het grote publiek kan brengen.

We beschikken over een prachtige en uitgebreide website. Veel artikelen die op onze website worden geplaatst, zijn ook op Facebook terug te vinden.
We willen meer gebruik maken van de mogelijkheid om met leden die dat zelf ook ook willen, via e-mail te communiceren. Steeds blijven we op zoek naar nieuwe wegen om via onze website woorden en beelden ter beschikking te stellen van belangstellenden.

Toch willen we ondanks al die veranderingen ons jaarboek niet kwijt. Het lezen van boeken blijft gelukkig een populaire bezigheid.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte dat in 2015 het aantal jeugdleden van bibliotheken voor het eerst sinds jaren gestegen is en dat er weer een stijgende lijn zit in de boekenverkoop.

Het jaar 2016 is door een aantal organisaties uitgeroepn tot het Jaar van het boek.
De initiatiefnemers voor dit bijzondere jaar melden dat mensen anders zijn gaan lezen, maar dat de behoefte aan verhalen en duiding, aan informatie en kennis, aan vertier en vermaak, blijft.
Naar mijn mening voldoet ons jaarboek door zijn gevarieerde inhoud dit jaar net als eerder jaren aan al deze wensen.

Telkens weer kijk ik uit naar de verschijning van het nieuwe jaarboek. Voor mij is en blijft West-Friesland Oud & Nieuw het boek van het jaar!

Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons 83e jaarboek.

Jan Smit, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.