Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 2017 » Pagina 5

Woord vooraf

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 84e jaarboek, pagina 5.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2017.
Auteur: Jan Smit.

Jan Smit Het belang van regionale geschiedschrijving

We leven in een tijd waarin het nieuws een grote rol speelt. Zeven dagen in de week worden we overspoeld met nieuwsfeiten. Het nieuws bereikt ons ook snel. Wie dat wil kan via media zoals televisie, radio, internet, Facebook en Twitter van minuut tot minuut op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt. Dat is heel veel en het kan ons soms ook in verwarring brengen. Maar er is meer dan het wereldnieuws alleen. Ook het nieuws uit de eigen regio is belangrijk.

Toen op 31 december 2016 bekend werd dat de directie van de regionale dagbladen in ons gebied het voornemen had flink te bezuinigen op de regioredacties, leverde dat een storm van protest op. Het bleek dat lezers groot belang hechten aan nieuws over de eigen omgeving. Dat is heel begrijpelijk.
We willen graag weten wat er in onze regio, onze eigen stad of ons eigen dorp gebeurt, hoe het gaat met de mensen die daar wonen en welke ontwikkelingen er zijn die de toekomst van ons gebied beïnvloeden.

Nieuws heeft per definitie iets vluchtigs in zich. Het belang van de snelheid van informatieverstrekking kan er toe leiden dat niet alle achtergronden van gebeurtenissen en nieuwsfeiten in beeld komen.
Daarom is naast het nieuws ook de geschiedschrijving van belang. Bij geschiedschrijving kan los van de actualiteit onderzoek worden gedaan naar achtergronden, oorzaken en verbanden.

Kennis van het verleden helpt ons om de gebeurtenissen in het heden beter te begrijpen.

Bij het verwerven van kennis gericht op onze eigen Westfriese geschiedenis, speelt ons jaarboek een grote rol. Verder bevat het jaarboek naast de verslagen over het wel en wee van onze vereniging in het afgelopen jaar ook weer een aantal verhalen en rijmen in het Westfries. Onze eigen taal, die ons net als onze eigen Westfriese geschiedenis het gevoel geeft ergens bij te horen.

Hoe waardevol is dat in een wereld die volop in beweging is en waarin alles aan verandering onderhevig is!

Ik hoop van harte dat u geniet van alles wat ons jaarboek u biedt.

Jan Smit, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.