Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » WFON » 2020 » Inhoud

West-Friesland Oud & Nieuw, 87e jaarboek, 2020

Inhoud

Voorkant Jaarboek 2020 (87e jaargang) Woord vooraf ... Jan Smit ... 5
Westfries Genootschap (bestuurslijst) ... 6
IHS-monogrammen: devote kunstschatten op huizen ... Meindert de Boer / Ed Dekker ... 12
De geheimen van de Oudorperpolder ... Nancy de Jong / Ferry van den Oever / Rob Gruben ... 32
Bittere armoede van de tuinders in de jaren dertig ... Gerard Sijm ... 51
Hooivijzels: prominente bouwwerken op het boerenerf ... Ina Broekhuizen-Slot ... 72
Project ‘Metamorfose van het Westfriese landschap’ ... Peter Wester ... 86
De middeleeuwse veenontginningen (ca. 800-1200 na Chr.): de basis van het huidige Westfriese landschap ... drs. André Bouwens ... 87
Wereldprijs voor Westfriese vriend van de boeren ... Martin Menger ... 112
Of je je hoofd stôte of je houfd, 't is altijd au ... Henk Kok ... 117
In oôze oigen taal ... 122
Kroniek van Westfriesland 2019 ... Peter Smit / Volkert J. Nobel ... 142
Ledenlijst ... 163
In memoriam Dirk Schuijtemaker (1926-2020) ... Volkert J. Nobel ... 182
In memoriam Katja Bossaers (1958-2019) ... Volkert J. Nobel ... 184
Correcties jaarboek 2019 ... 185
Jaarverslag 2019 van de secretaris ... 186
Jaarverslag 2019 van de penningmeester ... 190
Jaarverslagen 2019 van de commissies en stichtingen ... 192

Ten geleide

Je ziet het, maar toch ook weer niet. Zo gewoon dat het niet meer in de gaten loopt. Gelukkig nu niet meer! Meindert de Boer uit Blokker maakt het onopvallende opvallend, In deze 87e editie van het jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw ruim aandacht voor een bijzonder verschijnsel. Een fenomeen dat je pas echt ziet als je er goed naar kijkt. En dat deed Meindert de Boer voor ons.

Meindert deed uitvoerig onderzoek naar IHS-monogrammen. Deze religieuze aanduidingen komen vooral in De Streek – tussen Hoorn en Enkhuizen – voor op woningen. Devote kunstschatten worden ze genoemd in het rijk geïllustreerde artikel. Zijn bijdrage nodigt uit om zelf op onderzoek uit te gaan. Zeker voor enthousiaste geocatchers – zeg maar schatzoekers – een nieuwe uitdaging!

Wie vorig jaar de presentatie van het 86e jaarboek heeft bijgewoond, in het Regionaal Archief Alkmaar, weet dat de Alkmaarse stadsarcheoloog Nancy de Jong-Lambregts bezig is met een zeer interessant onderzoek naar de historie van kasteel Middelburg in de Oudorperpolder en andere middeleeuwse burchten binnen de Westfriese Omringdijk. Zij lichtte toen een tipje van de sluier op. Nu gaat zij uitvoerig in op de eerste bevindingen van het diepgravende onderzoek, Samen met twee andere betrokkenen. En het mooie is: dankzij revolutionaire meettechnieken geeft ter plekke de bodem onvermoede geheimen prijs zonder dat er ook maar één grassprietje het onderspit moet delven.

Op deze pagina verklappen we natuurlijk niet alles wat de 232 pagina's van deze bundel te bieden hebben, dat snapt u. Het Westfries Genootschap houdt van verrassingen. Toch stippen we hier nog twee bijdragen aan, om nóg meer zin in dit jaarboek te krijgen. De basis van het huidige Westfriese landschap is gelegd in de periode van 800 tot 1200. Een artikel over deze middeleeuwse ontginningen is voorzien van een aantal prachtige dronefoto's die Stichting Projector recentelijk speciaal maakte. Deze luchtopnamen bieden een onverwachte kijk op ons landschap.
Verder extra attentie voor het stuk ‘Wereldprijs voor Westfriese vriend van de boeren’. Wie deze persoon is? Ga snel lezen!

De redactiecommissie

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.