Door het bestuur van het Westfries Genootschap is in 2011 een Bouwhistorische Commissie (BHC) ingesteld.
Doel is kenmerkende en authentieke West-Friese gebouwen, die dreigen te verdwijnen of ingrijpend te worden veranderd, vast te leggen.
Dit vastleggen gebeurt door het maken van tekeningen, foto's, een technische beschrijving en zo mogelijk een beschrijving van de bewoningsgeschiedenis.
De projecten worden digitaal en schriftelijk gearchiveerd.

Om zo breed mogelijk georiënteerd te zijn, is de commissie samengesteld uit bouwkundigen, architecten en makelaars.
De commissieleden zijn Sam Bruin, Peter Borst, Jaap Kroon, Jan Mantel, Ina Broekhuizen-Slot en Nico Braak.

Alle afleveringen van WEEFF:
• Heidens kerkhof in Westwoud, een plek met hoge ouderdom
• De molen van Schelllinkhout
• 44e Westfriese kostuumshow Berkhout
• Lutherse kerk Hoorn viert in 2019 haar 250ste verjaardag
• Effies klesse
• Bouwhistorische commissie legt karakteristieke panden vast
• Kap en Dek
• Het Westfries Genootschap uitgelicht

De kapitale boerderij met achterstolp aan de Oostwouderdorpsstraat 69 in Oostwoud is gesloopt. De kapitale boerderij met achterstolp aan de Oostwouderdorpsstraat 69 in Oostwoud is gesloopt.