Boerderij Blokhuizen - Provinciale weg 5 - Zijdewind.
Boerderij Blokhuizen - Provinciale weg 5 - Zijdewind
Tot 1934 lag deze boerderij aan een smalle grindweg met een beklinkerd pad voor de paarden in een buurtje dat Blokhuizen werd genoemd.
Waarschijnlijk is het woord Blokhuizen ontstaan uit het West-Germaanse Bi-Luka, in de betekenis van ingesloten land of een stuk land dat begrensd was door greppels, heiningen en water.
Voor de aanleg van een ‘tractorweg’ en een nieuw fietspad moet de boerderij wijken.

Na archeologisch onderzoek door Hollandia Archeologen b.v. te Zaandijk is er het volgende bekend geworden:
Op het erf van de familie Wit zijn betredingssporen uit de prehistorie, ontginningssporen uit de veronderstelde vroege middeleeuwen (specifiek Karolingische tijd), betredingssporen uit de late middeleeuwen en onder de gesloopte boerderij de restanten van tenminste drie boerderijen aangetroffen. De oudste boerderij kan in de periode 1450-1550 worden gedateerd. De overige twee in de periode 1550-1650 en 1650-1850. Langs de boerderijen en op het erf lagen sloten waarin men het afval deponeerde. PDF »