Voorzijde Kerkebuurt 188.Voorzijde Kerkebuurt 188.

Aan de Kerkebuurt 188 in Berkhout staat deze karakteristieke woning die dateert uit 1914. Op de beide blauwdrukken uit het Westfries Archief is te zien dat de opdrachtgever was D. Slagter Tz., veehouder en burgemeester van Berkhout van 1897 tot 1919. Aan het exterieur van het pand is in ruim honderd jaar weinig veranderd en ook inwendig is het grotendeels ongeschonden. In 1963 zijn er op de verdieping drie slaapkamers gecreëerd.
In 2019 kwam de woning te koop en wellicht veranderen de nieuwe eigenaren het een en ander. Reden voor de commissie om het huis eind 2019 vast te leggen.

Blauwdruk van het huis, 1914.Blauwdruk van het huis, 1914.
Blauwdruk van de situatie, 1914.Blauwdruk van de situatie, 1914.

Beschrijving
Aan de Kerkebuurt, dicht bij de kerk in het centrum van Berkhout, staat deze woning met aanbouw en overkapping. Voor en aan beide zijkanten is een tuin, achter het huis is de grond betegeld. Meteen daarachter is een sloot, die ten noorden van het dorp loopt. Het huis staat hoog, de sloot ligt diep met daaraan grenzend het weiland.

Fraaie dakkapel.Fraaie dakkapel.
 Pad met gele steentjes en voordeur.Pad met gele steentjes en voordeur.

Buitenzijde
De woning heeft een kap met plat. De buitenmuren van metselwerk.
De voorgevel van waalformaat in kruisverband gemetseld met een snijvoeg (verouderd). De zijgevels en achtergevel van waalformaat in halfsteensverband gemetseld met een snijvoeg (verouderd).
De schuine dakvlakken voor en aan de zijkanten zijn voorzien van Muldenpannen.
Het schuine dakvlak aan de achterkant is voorzien van vlakke Friese pannen.

Goten voorzijde.Goten voorzijde.

Interieur
De fraaie voordeur biedt toegang tot de lange gang die het huis in twee delen deelt. De gang voert naar de buitendeur aan de achterzijde.
De inwendige hoogte op de begane grond is circa 3 meter.
Rechts en links zijn twee voorkamers. Achter de ene kamer bevindt zich de keuken. Hier is via een vloerluik en een houten trap een kelder te bereiken, groot ca 2.30x3.30 m2, inwendig hoog circa 2 meter. De vloer van de kelder is bedekt met geelgroene plavuizen van 22x22 cm. Aangenomen wordt dat deze kelder al aanwezig was in het pand dat hier stond voordat deze woning werd gebouwd.

Deur naar de entree achter.Deur naar de entree achter.
Deur naar de bijkeuken.Deur naar de bijkeuken.
 

De binnenwanden van de woning alsmede de binnenkanten van de buitengevels zijn van een houten betimmering. Het plafond van de keuken is van plaatmateriaal.
Het plafond van de hal/gang en overige kamers is van stucwerk voorzien van profilering en rozetten met uitzondering van de woonkamer.
De kozijnen zijn van hout met enkelglas en voorzien van brede onderdorpels.
De ramen in de voorgevel zijn voorzien van verticale schuiframen.

Overzicht van de achterzijde van het huis met de veranda of overkapping en rechts het kelderraam en de waterbak.10. Overzicht van de achterzijde van het huis met de veranda of overkapping en rechts het kelderraam en de waterbak. Het dak heeft vlakke Friese pannen.

Constructiegegevens
Fundering door middel van gemetselde bogen, volgens een van de vroegere bewoners.
Begane grondvloeren van hout m.u.v. de aanbouw. Die vloer is van beton.
De verdiepingsvloer is van hout.
Kapconstructie van houten gordingen en spanten met kreupele stijlen en blokkelen vanwege de stenen borstwering.
Het dakbeschot is gemaakt van houten deeltjes.

Plattegrond benedenverdieping, 2019.Plattegrond benedenverdieping, 2019.
Plattegrond eerste verdieping, 2019.Plattegrond eerste verdieping, 2019.

Bewoningsgeschiedenis
De kadastrale vermelding van het latere perceel Kerkebuurt 188 is in 1832, bij de start van het Kadaster, gemeente Berkhout, sectie E, nummer 259. De plaatselijke aanduiding is Westeinde. Als eigenaar staat vermeld Pieter Bartzn. Delamarre, chirurgijn te Berkhout. De omschrijving is: huis en erf ter grootte van 06.00 ha. Het leggernummer is 55, regel 1.
De volgende eigenaar is Bernard Koster, koopman te Berkhout. De omschrijving van het perceel is onveranderd. Het leggernummer is 625, regel 3.

Raam van de keuken, westzijde.Raam van de keuken, westzijde.
Voordeur.Voordeur.
 

Pieter Teuniszn. Slagter, landman en burgemeester te Berkhout, is de volgende eigenaar. Mede-eigenaar en erfgenaam is Teunis Slagter Pz., secretaris van Drechterland. De gegevens zijn nog steeds onveranderd. Het leggernummer is 378, regel 18.
Het perceel gaat hierna over naar leggernummer 1150, regel 14. Dit leggernummer staat op naam van Teunis Pieterszn. Slagter, zonder beroep, daarvoor burgemeester van Berkhout en lid van provinciale staten, wonend te Berkhout, daarna wonend te Hoorn.

Gang die middendoor het huis loopt, gezien vanaf de voordeur.Gang die middendoor het huis loopt, gezien vanaf de voordeur.
Deur naar de achterkamer.Deur naar de achterkamer.
 

In 1872 is er sprake van herbouw. Het perceel wordt over gebracht naar regel 19 van het zelfde leggernummer. De oppervlakte is nog steeds 06.00 ha. Vervolgens wordt het perceel over gebracht naar regel 20 van het zelfde leggernummer. De kadastrale aanduiding wijzigt dan van E 259 naar E 642. De oppervlakte is iets kleiner geworden, namelijk 05.50 ha. In 1878 wordt het perceel over gebracht naar regel 23 van hetzelfde leggernummer. Dit heeft te maken met het wijzigen van de grootte van het perceel. De grootte is vanaf toen 05.70 ha. De kadastrale aanduiding is nu E, 745.

Plafondversiering achterkamer, stucwerk met rozetten.Plafondversiering achterkamer, stucwerk met rozetten.

In 1891 wordt het perceel over gebracht naar leggernummer 1767, regel 8, dat ook op naam staat van Teunis Pieterszn. Slagter, zonder beroep, daarvoor burgemeester van Berkhout en lid van provinciale staten, eerst wonend te Berkhout, later te Hoorn. Na de bouw van het woonhuis in 1914 gaat het perceel over naar regel 24 van het zelfde leggernummer.

Plafondversiering een van de voorkamers, stucwerk met rozetten.Plafondversiering een van de voorkamers, stucwerk met rozetten.
In de keuken bevindt zich een kelder met groen-gele plavuizen.In de keuken bevindt zich een kelder met groen-gele plavuizen. Vermoedelijk zat deze kelder al in het vorige pand.
 

In 1915 gaat de eigendom van het perceel over naar Dirk Teuniszn. Slagter, burgemeester, veehouder en grondbezitter te Berkhout. De kadastrale aanduiding is nog steeds sectie E, nummer 745, ter grootte van 05.70 ha. Het leggernummer is 1373, regel 8.
De volgende eigenaar is Willem Jacobszn. Claij, veehouder te Berkhout, Oosteinde 72. De kadastrale aanduiding verandert niet. Het leggernummer is 2216, regel 13.
In 1954 gaat de eigendom over op Maarten de Jong, veehouder te Berkhout. Hij is getrouwd met Jantje Claij. Gegevens onveranderd. Het leggernummer van Maarten de Jong is 3749, regel 3.

Eerste verdieping. Een grotendeels open zolder met later ingebouwde slaapkamers.Eerste verdieping. Een grotendeels open zolder met later ingebouwde slaapkamers. De linkerwand is oorspronkelijk.
 

Teunis Kollis, geboren 14 september 1890 te Berkhout, wonende Kerkebuurt 188 en Grietje Plas, geboren 6 december 1887, weduwe van Pieter Koster, eveneens wonende Kerkebuurt 188 te Berkhout, worden in 1954 eigenaar van het perceel. Het leggernummer is 3751, regel 1.
In 1963 wordt Ente Reus, getrouwd met Marijtje Reus, Kerkebuurt 188 te Berkhout voor de helft eigenaar van het pand. Nicolaas Meinardus Reus, getrouwd met Anna Margaretha Duijn, wonende Kerkebuurt 189 te Berkhout wordt eigenaar van de andere helft. Het leggernummer is 4073, regel 1.

Mooie dubbele schuifdeur in het midden van de wand.Mooie dubbele schuifdeur in het midden van de wand.
Aan beide kanten van de wand bevinden zich kasten.Aan beide kanten van de wand bevinden zich kasten.
 

Na de gemeentelijke herindeling wordt de kadastrale aanduiding gemeente Wester-Koggenland, sectie E, nr. 745. Nicolaas Meinardus Reus is dan eigenaar van het perceel Kerkebuurt 188.
De laatste eigenaren, Nico Reus en Annie Reus-Duijn, overleden in 2019. Daarna is het pand verkocht.

Oorspronkelijke schoorsteen met luik.Oorspronkelijke schoorsteen met luik.
Openslaande deuren in de ruimte achter de dakkapel.Openslaande deuren in de ruimte achter de dakkapel.
Kunstig hekwerk op het balkon.Kunstig hekwerk op het balkon.
Deur in de bijkeuken. Waarschijnlijk een hergebruikte deur uit het vorige pand.Deur in de bijkeuken. Waarschijnlijk een hergebruikte deur uit het vorige pand.