Witte boet, Kluiten Opperdoes, 1972. Anno 2021 niet meer bestaand.Witte boet, Kluiten Opperdoes, 1972. Anno 2021 niet meer bestaand.

Deze boet aan het Kluiten 30 verkeert niet meer in originele staat, maar is wel een voorbeeld van een type boet waarvan er veel in Opperdoes gestaan hebben. Voorbeelden van inmiddels gesloopte vergelijkbare types zijn te zien op bijgaande foto's.

Beschrijving
Het adres Kluiten 30 is kadastraal bekend gemeente Noorder-Koggenland sectie T nummer 2546. Het bouwjaar van deze boet ligt rond 1928. Dit is ongeveer gelijk aan dat van een inmiddels gesloopt vergelijkbaar type van de buren.
Dit type boet kenmerkt zich verder door het gebruik van een witte kalkzandsteen, ook wel genoemd: dikke witte. Dat was een goedkope manier van bouwen.
De globale maten zijn: lengte 9,25 meter, breedte 5,15 meter, hoogte 2,25 meter en inclusief boeideel ca. 2.35 meter.
Het dak is plat, de dakbedekking is mastiek met grind.
Aan de voorzijde is een dubbele deur in het midden van de muur, aan de achterzijde bevindt zich een enkele deur, ook in het midden. Aan de beide zijkanten zijn twee ramen.
In de boet bevindt zich een houten luik dat toegang biedt tot een lage kelder met op de bodem groene en gele plavuizen en boerengeeltjes.
Vermoedelijk heeft er op de plek van de huidige boet eerder een andere boet gestaan. Een mogelijke aanwijzing daarvoor is dat de oorspronkelijke kelder vergroot is.

De voor Opperdoes typerende witte boet met plat dak aan het Kluiten 30.De voor Opperdoes typerende witte boet met plat dak aan het Kluiten 30. De plastic pijp aan de noordelijke muur is bedoeld om het vocht uit de kelder af te voeren. Deze pijp is van veel latere datum dan de bouw.
Voorzijde met brede deur.Voorzijde met brede deur.
Zij- en achterkant.Zij- en achterkant.
Interieur met deels geopende dubbele deur.Interieur met deels geopende dubbele deur.
Bakken van C. Wijdenes Pzn. bestemd voor pootgoed van Opperdoezer Ronden.Bakken van C. Wijdenes Pzn. bestemd voor pootgoed van Opperdoezer Ronden.
Zoldering met balken.Zoldering met balken.

Veranderingen in 1966
De vloer van de boet was oorspronkelijk gewoon modder. In 1965 kreeg de boet een nieuwe eigenaar (zie bewoningsgeschiedenis). Het jaar daarop vonden er heel wat veranderingen plaats.
De vloer werd voorzien van beton en de zuider zijmuur en de voormuur werden opnieuw opgetrokken. In de voormuur kwamen dubbele deuren in plaats van de oorspronkelijke enkele deur. Die dubbele deur was nodig omdat Kees Wijdenes, de nieuwe eigenaar, werkte met een tweewielige trekker met een tweewielige platte wagen. De vorige eigenaar, zijn oom Cornelis Zwaan, had waarschijnlijk alleen een kruiwagen. In de nieuwe zuider muur kwamen in 1966 nieuwe ramen. De ramen in de noorder muur zijn later ook vervangen.
Ook werd er voor het eerst elektriciteit in de boet aangelegd.

In de zuidwesthoek van de boet zat tot de verbouwing in 1966 een wc, dat wil zeggen een ‘poepdoos‘. In de zuidermuur zat een luik. Door dat luik kon men de emmer pakken en deze werd dan meegenomen naar het land om te legen.
Heel lang hadden Cornelis en Jantje in de boet aan de noordkant een vuurduvel staan voor het koken van het water voor de was.

Gebruik
Destijds is deze boet gezet als tuinderschuur voor de opslag van gereedschappen en producten.

Binnenkant van de achterdeur.Binnenkant van de achterdeur.
Een luik in de vloer biedt toegang tot de kelder.Een luik in de vloer biedt toegang tot de kelder.
 
Het geopende luik en de kelder daaronder.Het geopende luik en de kelder daaronder.
Groene en gele plavuizen bedekken de vloer van de kelder.Groene en gele plavuizen bedekken de vloer van de kelder.

Bewoningsgeschiedenis
De boet is gebouwd in opdracht van Cornelis Zwaan Janzoon (1886-1965), in 1935 getrouwd met Jantje Meurs (1889-1977). Zij waren niet in gemeenschap van goederen getrouwd en hadden geen kinderen.
Cornelis heeft zijn hele leven op Kluiten 30 gewoond en het ouderlijk huis in 1921 overgenomen van zijn moeder Geertje Wijdenes.
In 1928 kwam voor het oude huis een nieuw huis (het huidige) in de plaats en naar alle waarschijnlijkheid is toen ook de huidige boet gebouwd.
Bij zijn overlijden in 1965 liet Cornelis Zwaan het huis met de boet na aan zijn oomzegger Cornelis Wijdenes Pzn. Jantje Zwaan-Meurs verhuisde toen naar het in 1964 gereedgekomen bejaardenhuis Almere.

Cornelis (Kees) Wijdenes en zijn echtgenote Marijtje Wijdenes-Smit verhuisden in februari 1966 naar Kluiten 30. Kees Wijdenes Pzn. is overleden in 2003. Anno 2021 woont Marijtje Wijdenes-Smit nog steeds in het huis.

Met dank aan Jan Smit voor de gegevens en de foto's.

Kees Wijdenes Pzn. maakt witlof klaar in de boet Kluiten 30, 21 maart 1967.Kees Wijdenes Pzn. maakt witlof klaar in de boet Kluiten 30, 21 maart 1967. Hier is nog een van de oude ramen in de noordermuur te zien.
Ook deze foto dateert van 21 maart 1967 en toont de nieuwe dubbele deuren aan de voorkant (westkant).Ook deze foto dateert van 21 maart 1967 en toont de nieuwe dubbele deuren aan de voorkant (westkant).