Het boetje gezien vanaf de weg naar de buren.Het boetje gezien vanaf de weg naar de buren.

Klein maar fijn, zou je kunnen zeggen bij het zien van deze veeschuur waar anno 2021 een paar pony's in en uit scharrelen. Vermoedelijk heeft het gebouwtje zijn eeuwfeest al gevierd. De boerderij aan de Koggeweg stamt volgens de inventarisatie van de Boerderijenstichting uit 1905, wellicht is dit ook het bouwjaar van haar kleine achterbuur.

De voorkant.De voorkant.

Volgens Michael Pronk, huidige eigenaar van de boerderij, stond in vroeger dagen een eenvoudige houten woning vóór deze schuur. Het was het werkmanshuisje waar de schuur tegenaan gebouwd was. In het grasveld is een put aanwezig die bij dit huisje hoorde.
Deze aanname wordt bevestigd door de achterbuurman. Bij hen kwam destijds een aantal keren een man die als kind gewoond had in dit arbeidershuis. Het stond toen midden tussen de fruitbomen, in de houten aanbouw waren bedsteden.

De oostkant.De oostkant.

Beschrijving
Het schuurtje heeft gemetselde muren (stenen in waalformaat) en is bedekt met oudhollandse pannen. De afmetingen bedragen circa 4,5 bij 5 meter.
Het gebouwtje werd gebruikt als varkensschuur, er werden een paar mestvarkens in gehouden. Door de lage rechthoekige opening in de achtermuur konden de dieren naar buiten lopen. Voor deze opening kan een losstaand luik worden geschoven.
Aan de voorkant is een deur, daarachter was vroeger een stenen muur als afscheiding van het varkenshok. Rondom deze deur zijn drie ramen.
In iedere zijmuur bevindt zich een raam dicht onder de goot. In de achtermuur is een dergelijk raam wat lager gesitueerd. In de muren bevinden zich ook tamelijk lange muurankers.

De westkant.De westkant.
De achterkant met de opening voor de varkens.De achterkant met de opening voor de varkens.
De binnenkant met de opening voor de varkens.De binnenkant met de opening voor de varkens. In vroeger jaren werd de boet ook door jongeren gebruikt, getuige dit opschrift.
Het dak aan de binnenzijde.Het dak aan de binnenzijde.