Smederij - Sint Maartensweg 80 - Sint Maartensbrug.
Smederij - Sint Maartensweg 80 - Sint Maartensbrug
Deze oude smederij staat pal aan de Sint Maartensweg. Leden van de smidsfamilie Den Hartog hebben hier ruim 130 jaar gewerkt. Dat waren achtereenvolgens: Willem, Jan, Willem en de broers Jan en Gerrit. Voor aan de weg, aan de linkerkant van de smederij was tot circa 1975 een winkeltje, waarin enkele fietsen te koop stonden. Voor de smederij stond een benzinepomp.
In 1984, toen Jan den Hartog 65 jaar was, stopte hij met het smidswerk. Het vuur werd gedoofd en de hele inventaris bleef staan tot 2014. PDF »