Timmermanswerkplaats - Dorpsstraat 69 - Winkel.
Timmermanswerkplaats - Dorpsstraat 69 - Winkel
De timmerwerkplaats aan de Dorpsstraat 69 in Winkel dateert uit 1925.
Het is een in hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven werkplaats.
Kenmerkend zijn de vier- en zesruitvensters. Uiteraard is het hele pand uit hout opgetrokken. PDF »