Twee voersilo's naast elkaar.

Opening van het luik.