Gezet door aannemer Kistemaker uit het dorp. Hij maakte ze in twee maten, met 15 of 21 vlakken.