De verhalenwedstrijd over graaf Willem II, uitgeschreven door de Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap, is gewonnen door de heer Menno Arbouw uit Venhuizen. Voor zijn verhaal 'Het geheim van Hoogwoud' ontving hij de eerste prijs, een bedrag van € 100,-. Mevrouw Fien Keesman-Mastenbroek uit Enkhuizen ontving een eervolle vermelding voor haar verhaal over Willem II. De prijsuitreiking was een onderdeel van de najaarsstreekmiddag van het genootschap. De druk bezochte bijeenkomst werd zaterdag 4 november 2006 gehouden in café De Vriendschap in Wadway.

  Op bovenstaande foto's ziet u links mevrouw Fien Keesman-Mastenbroek en Ina Broekhuizen-Slot, voorzitster van het Westfries Genootschap in café De Vriendschap in Wadway.

Juryrapport van de verhalenwedstrijd van de commissie Geschiedschrijving.

Inleiding
Dit jaar is het 750 jaar geleden dat Willem II optrok naar Hoogwoud om de West-Friezen tot de orde te roepen. De West-Friese bevolking accepteerde het grafelijk gezag niet, ze wilden vrij blijven.
Willem II, graaf van Holland en Zeeland, Roomskoning van het Duitse rijk, zou gekroond worden door de paus tot Duits Keizer en zo de belangrijkste vorst van de Christelijke wereldmacht worden. Vóór die tijd wilde hij de West-Friezen onderwerpen. Hij had het beter niet kunnen doen. Hij moest het met de dood bekopen.

In 2005 heb heeft Netty Zander, bestuurslid van het genootschap, de commissies en stichtingen van het Westfries Genootschap opgeroepen activiteiten te ontplooien om aandacht te besteden aan deze gebeurtenis. Het is een dramatisch feit en een belangrijke periode geweest in de West-Friese geschiedenis.

De Commissie Geschiedschrijving reageerde meteen positief reageerde op haar oproep. De commissie Geschiedschrijving heeft een prijsvraag uitgeschreven en mensen uitgenodigd om een fictief verhaal rond de dood van Willem II te schrijven, waarin men zijn fantasie over de Middeleeuwen en de oorlogen tussen West-Friezen en de graven van Holland kwijt kon. Er kwamen10 inzendingen binnen, waarvan 2 buiten mededinging, die waren ingezonden door bestuursleden van het genootchap.
Wat de wedstrijd betrof ging het dus om 8 inzendingen. De jury bestond uit de leden van de commissie geschiedschrijving en Netty Zander. De jury heeft met veel genoegen en geboeid de verhalen gelezen en was verrast over de creativiteit en de verschillende invalshoeken. Hoe is de jury te werk gegaan? De verhalen kregen we anoniem onder ogen. Ieder lid heeft afzonderlijk een rangorde aangegeven, het beste verhaal kreeg 8 punten het tweede 7 punten enz. Zo kwamen er vanzelf drie genomineerden uit. De commissie Geschiedschrijving heeft één geldprijs beschikbaar gesteld van € 100,- en twee eervolle vermeldingen.

De genomineerden:
Het verhaal op de derde plaats met 45 punten is in het West-Fries geschreven. De jury is van mening dat dit verhaal kostelijk geschreven is, met West-Friese humor. De mooie uitdrukkingen maken het kernachtig. Hier blijkt weer eens dat het West-Fries weinig woorden nodig heeft om veel te zeggen, het beslaat slechts uit anderhalf A4-tje. Het speelt in deze tijd, dat een West-Fries echtpaar hun stolp opknapt en een verrassende ontdekking doet. Een eervolle vermelding voor: "Fictie en legende rond de doôd van graaf Wullem twei", geschreven door mevrouw Fien Keesman-Mastenbroek uit Enkhuizen.

Het verhaal op de tweede plaats met een eervolle vermelding heeft 48 punten. Het gaat over een verrassende reis in de tijd. De hoofdpersoon belandt door Wicca-rituelen in de Middeleeuwen. Wicca is een natuurreligie van oorsprong uit de Middeleeuwen en vindt tegenwoordig bij sommigen weer opgang. De jury heeft de mix van tijden gewaardeerd, de hedendaagse met die van de Middeleeuwen. Veel uit die tijd is vreemd, en toch is het landschap in al die eeuwen herkenbaar gebleven, zoals de heilige bosjes, die uitnodigen tot het doen van rituelen en geheimzinnigheden. Een eervolle vermelding voor "Een vreemde tijd", geschreven Felix Forestis.

Op de eerste plaats met 52 punten en de winnaar van de wedstrijd. De jury vindt het een gedegen verhaal, historisch verantwoord, met feitelijkheden die onderbouwd worden met voetnoten en verwijzingen naar bronnen. Het is filmisch geschreven, je ziet het voor je, het is spannend, helder geschreven, met hier en daar archaïsch taalgebruik. Ook met psychologische elementen, b.v. als een weerbare jongen van 12 jaar voor het eerst meevecht en ziet dat zijn leider sneuvelt.
De schrijver heeft de West-Friezen die als één grote groep in de geschiedenis zijn terecht gekomen tot leven gewekt, als mensen van vlees en bloed. Hij informeert de lezer over hun organisatie, hun verdediging, hun training en het strategisch denken van beide partijen. Het verhaal blijft boeien, ondanks dat het verhaal bekend is. De schrijver neemt je mee, en dan aan het eind word je op het verkeerde been gezet door de fictieve afloop. Dan denk je -het zal toch niet waar zijn- misschien is het wel zó gebeurd!
Winnaar van de Willem II verhalenprijs 2006, met het verhaal "Het geheim van Hoogwoud" de heer Menno Arbouw uit Venhuizen.

Namens de Commissie Geschiedschrijving,
Netty Zander
Wadway, 4 november 2006

Foto 1: Netty Zander leest waarderende woorden uit het juryrapport voor. Mevrouw Fien Keesman-Mastenbroek en de heer Menno Arbouw luisteren toe.
Foto 2: De zangers brengen het slotlied van het spel over Willem II.
V.l.n.r. Netty Zander, Kees Vriend, Ans Klomp, Joop van Diepen, Bas Berkhout en Christel Groot. (foto's Anja Zander)