Fervent volksrepresentant

Geboren te Hoorn op 22 mei 1761. Overleden te Den Haag op 16 mei 1845.
Zoon van Nicolaas Carbasius, schepen en secretaris van Hoorn en secretaris van de Admiraliteit van West-Friesland, en Wijnanda Cornelia Kaiser.

Raad in de vroedschap van Hoorn (1787), lid van de Municipaliteit van Hoorn (1795-1804), raadsheer in het Hof van Holland (1806), raadsheer in het Hooggerechtshof (1813-1838). Advocaat.

Als lid van het in 1786 opgerichte patriottisch genootschap te Hoorn komt hij in 1787 na een coup door de patriotten in de raad. Bij de wetsverzetting van 1788 wordt hij ontslagen. Pas na de omwenteling in 1705 bekleedt hij weer ambten in het Hoornse stadsbestuur. Afgevaardigde van Hoorn naar de vergadering van provisionele representanten in Den Haag (1795-1796). Na 1806 doorloopt hij een carrière in rechterlijke colleges. Sinds 1829 president van het Hooggerechtshof.

Literatuur:
A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam, 1991).

Gegevens aangeleverd door: Katja Bossaers te Westbeemster (2006).