bron: Een eeuw schipperen

Geboren te Hoorn in 1866. Overleden te Hoevelaken in 1939.
"De naam Van Aalst was tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) nationaal en internationaal een begrip. Na een Indische carrière benoemd tot president van de Nederlandsche Handel Maatschappij, werd hij in augustus 1914 medeoprichter van het Koninklijk Nationaal Steuncomité-1914 tot coördinatie van de hulp aan kleine zelfstandigen en arbeiders die door de oorlogsomstandigheden in materiele nood waren geraakt. (...) Maar zijn grootste prestige verwierf Van Aalst als voorzitter van de in november 1914 gestichte Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij (NOT), een particuliere instelling met regeringssteun. De NOT behartigde collectief de belangen van de hele buitenlandse handel van het neutrale Nederland; in de positie tussen de oorlogvoerende landen Duitsland en Engeland een zeer zware opgave", aldus Herman Lambooij in Een eeuw schipperen.
Deze man van formaat werd evenwel gestrikt om in 1917 het voorzitterschap op zich te nemen van de Westfriese Kanaalvereniging, een vereniging die streefde een kanalenstelsel in West-Friesland te bewerkstelligen.
In Hoorn is een bedrijventerrein naar hem genoemd, nl. Van Aalstweg en de weg zelf: Dr. C.J.K. van Aalstweg.

Literatuur:
Herman Lambooij, Een eeuw schipperen. De omstreden kanalisatie van West-Friesland. ( Uitgeverij Pirola, Schoorl, 1991).
Herman Lambooij, 'Karel van Aalst (1866-1939). Man van de daad', in: ALT W-F 19. Kleurrijke Westfriezen (2000).