Balen Blanken, Gerard Cornelis van (1852-1939)
bron: WFON 14

Onvermoeid voorvechter van de West-Friese cultuur

Geboren te Benningbroek op 8 september 1852. Overleden te Bovenkarspel op 3 juli 1939. Zoon van Gerard Cornelis van Balen Blanken en Yda Lanser.

Arts te Spanbroek en onvermoeid voorvechter van de Westfriese folklore, cultuur en historie. In de loop van de tijd heeft hij talrijke gevarieerde functies in het maatschappelijk leven vervuld. Hij was voorzitter van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Opmeer en Omstreken; organisator van de grote Landbouwtentoonstelling in 1898 en later tevens van de vele landbouwfeesten die nu nog op de eerste maandag van augustus te Opmeer worden gehouden; voorzitter van de door hem opgerichte kolfsociëteit en voorzitter van de latere Nederlandse Kolfbond. Ook was hij medeoprichter en eerste voorzitter van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, thans Westfries Genootschap geheten. Daarnaast was hij een begenadigd spreker die zijn toehoorders wist te boeien. Zijn grote verdiensten vonden destijds erkenning door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Literatuur:
B.W.E. Veurman, Dokter in West-Friesland, een schets van leven en werken van dokter G.C. van Balen Blanken van Spanbroek, gevolgd door een keus uit zijn geschriften. (Stolphoevereeks II, Hoorn, 1963).
D. Klay en J. Roselaar, 'Dr. G.C. van Balen Blanken', in: WFON 14 (1940), 45-75.
J.W. Joosten, 'Gerard van Balen Blanken (1852-1939)', in: Westfriese Families 40, nr. 3 (september 1999), met kwartierstaat.
Jaap Raat, 'Gerard van Balen Blanken (1852-1939). Voorvechter Westfriese folklore', in: Ach Lieve Tijd West-Friesland 19, Kleurrijke Westfriezen (2000).

Bron: Ach Lieve Tijd West-Friesland 19.