Ben, Jan van der (1922-1975)
bron: Hist. Ver. Schagen en omstr.

Man van de Voedselvoorziening en... voetballer

Geboren te Schagen op 18 april 1922. Overleden te Noord-Scharwoude op 14 juli 1975 Jan van der Ben was de zoon van Klaas van der Ben en Grietje Meijer. Na de lagere school bezocht hij de Rijks Hogere Burger School (H.B.S), te Alkmaar. Jan behaalde daar zijn diploma in 1940. Een jaar daarvoor, in 1939, schreef Jan van der Ben zich op 17-jarige leeftijd in voor een opleiding tot marineofficier. Deze opleiding zou starten in 1940, maar de oorlog verstoorde zijn plannen. Hij zocht een andere baan en vond deze bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Alkmaar. Door toedoen van de heer Gerrit Sloof, zijn toenmalige chef op het arbeidsbureau, kwam hij in aanraking met het verzet. Daar was hij betrokken bij de voedselvoorziening, voor verzetsgroepen en onderduikers. Ooit is hij daarbij een fietstas met voedsel verloren.

Verder zijn er van Jan van der Ben geen verhalen en gebeurtenissen uit de oorlog te achterhalen. Misschien ligt hieraan ten grondslag het feit dat hij bij de 'slag bij Rustenburg' een aantal van zijn kameraden heeft verloren. Na de oorlog was die tijd, ook binnen het gezin, niet bespreekbaar.

Na de oorlog ging hij werken bij J. P. Beemsterboer in Warmenhuizen. Inmiddels had hij zijn vrouw Co Zander leren kennen. Zij trouwden in 1946 en kregen twee zoons en een dochter.

In 1956 besloot hij met zijn collega Tinus de Groot voor zichzelf te beginnen. Zij richtten samen Begro BV op, een import- en exportbedrijf in aardappelen, groente en fruit.

Voetbal was een van zijn grootste hobby's. Op 17-jarige leeftijd speelde hij al in het eerste van Schagen. Na de oorlog voelde hij zich aangetrokken tot het betaalde voetbal en bezocht regelmatig de wedstrijden van Alkmaar '54. Dit leidde via de rol van bestuurslid tot het voorzitterschap van die voetbalvereniging. Als voorzitter van Alkmaar '54 heeft hij aan de wieg gestaan van AZ '67, een fusie samen met F.C. Zaanstreek. Als secretaris nam hij zitting in dat nieuwe bestuur. Aan zijn arbeidzame leven kwam op 14 juli 1975 plotseling een eind. Hij stierf op 53-jarige leeftijd aan een hartaanval. In Schagen is een straat naar hem vernoemd: Jan van der Benstraat.

Bronnen:
Interviews met familieleden, vrienden en/of bekenden
Artikelen Schager Courant
Barendregt, E.P., A.C. Jansen en F.G.J. van Zwam, 10 Jaar Muggenburg, van weiland tot woonland, Pirola 1994

Gegevens aangeleverd door:
Karel Numan te Schagen, Historische Vereniging Schagen en omstreken (2010).