Geboren te Enkhuizen op 1 januari 1740. Overleden te Enkhuizen op 18 september 1821.
Zoon van mr. Adriaan van Bleijswijk, raad en burgemeester van Enkhuizen, en Petronella Sibregta Codde van den Burgh.

Raad in de vroedschap van Enkhuizen (1771-1795) en vier maal burgemeester van Enkhuizen, afgevaardigde ter Staten-Generaal en Raad van State, ontvanger van de Admiraliteit, lid van het Departementaal Bestuur van Holland (1802), lid van de Eerste Kamer (1815).
Volgde in 1771 zijn vader op in de vroedschap nadat deze vrijwillig afstand van zijn functies had gedaan. Werd diverse malen als vertegenwoordiger van de stad Enkhuizen naar Den Haag afgevaardigd in de hoge colleges van staat. Was burgemeester van Enkhuizen ten tijde van de omwenteling in 1795 en moest aftreden. Tijdens de inval van de Britse en Russische troepen in het najaar van 1799 maakte hij als oranjegezinde deel uit van de provisionele administratie der politie te Enkhuizen. In 1802 werd hij lid van het Departementaal Bestuur van Holland en bekleedde in de volgende jaren diverse functies. Tijdens de inlijving bij Frankrijk werd hij in 1811 lid van de algemene raad van het departement Zuiderzee. In mei 1814 werd hij lid van de Staten-Generaal en van 1815 tot zijn dood zat hij in de Eerste Kamer.

Verloor zijn eerste echtgenote, Margaretha Maria van Loosen, in het kraambed. Hertrouwde met Cornelia Pan, dochter van mr. Everhard Pan.

Literatuur:
A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam, 1991)
K.W.J.M. Bossaers, Van Kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de 18e eeuw (Hollandse Historische Reeks dl. 25, Den Haag, 1996)

Gegevens aangeleverd door: Katja Bossaers te Westbeemster.