Blijlevens, zuster Ancilla (1924-2013)

Een Niedorper non in de politiek

Zuster Ancilla werd als Theodora Jacoba Blijlevens geboren in Rotterdam op 5 februari 1924. Ze woonde veertig jaar in het klooster van Nieuwe Niedorp. In de periode 1970-'84 was zuster Ancilla achtereenvolgens raadslid, wethouder en locoburgemeester van de gemeente Niedorp. In 1999 verhuisde ze naar een tehuis voor religieuzen in het Brabantse Someren, waar ze op 23 oktober 2013 overleed.

In 1948 begon het kloosterleven van Theodora Jacoba Blijlevens met haar intrede op 24-jarige leeftijd in de Orde der Clarissen, een contemplatieve kloosterorde, waar de nonnen voornamelijk in de beslotenheid van het klooster hun dagen doorbrengen. Zuster Ancilla Blijlevens zou in later jaren haar kloosterleven omschrijven als ‘streng, met weinig contact naar de buitenwereld’.

‘Buitenzuster’
Via Limburg en Hengelo kwam ze eind jaren vijftig in het clarissenklooster van Nieuwe Niedorp terecht. Daar werd zuster Ancilla ‘buitenzuster’, die tot taak had de deur te openen voor bezoekers. De meeste andere religieuzen in het klooster bleven afgeschermd van de buitenwereld. Behalve als er verkiezingen waren, want dan moest er op de KVP gestemd worden!
De contacten van de ‘buitenzuster’ met de Niedorper gemeenschap namen geleidelijk toe en op een gegeven moment werd ze gevraagd als kandidate voor de gemeenteraad. Na de verkiezingen in 1970 trad ze toe als raadslid voor de KVP. Zuster Ancilla bleef in de gemeenteraad tot ze in 1984 uit de politiek stapte. De clarissenzuster bleef wonen in het klooster van Nieuwe Niedorp. Ook toen dit in 1989 leeg kwam te staan, omdat de andere nonnen inmiddels waren vertrokken. Daarna ging in het gebouw – op initiatief van bisschop Bomers van het bisdom Haarlem – een orthodox gerichte priesteropleiding van start. In 1999 moest uiteindelijk ook zuster Ancilla afscheid nemen van het klooster. Ze verhuisde naar zorgcentrum Witven in Someren.
„Het leek misschien vreemd, een non in de politiek”, vertelde ze vier jaar later in een interview met het Noordhollands Dagblad. „Maar toch ligt het in elkaars verlengde. In beide functies ben je in dienst van anderen, van de gemeenschap. Maar mijn habijt ging uit als ik naar het gemeentehuis ging. Daar droeg ik gewone burgerkleding. Als non mag je anders gekleed gaan, als wethouder moet je met alle mensen kunnen opschieten.”

Erepenning
In april 2008 keerde zuster Ancilla nog een keer terug naar Niedorp. Ter ere van haar zestigjarig kloosterjubileum werd daar een dankdienst gehouden in de kloosterkerk. Bij die gelegenheid ontving zij uit handen van burgemeester Franc Weerwind de erepenning van de gemeente vanwege haar werkzaamheden in vele maatschappelijke en politieke functies. „Een zeer gedreven vrouw, die zich met hart en ziel heeft ingezet voor met name de sociaal zwakkeren en de jongeren.”
Haar laatste reis naar Nieuwe Niedorp maakte zuster Ancilla op 28 oktober 2013, vijf dagen na haar overlijden op 89-jarige leeftijd. Nadat haar medebewoners in Witven afscheid van de overledene hadden genomen, volgde enkele uren later de uitvaartmis in de kloosterkerk aan het Paadje. Er klonk applaus van de aanwezigen toen de stoet de kerk verliet op weg naar de laatste rustplaats van zuster Ancilla op het kloosterkerkhof.

Bronnen:
Diverse publicaties o.m. in het Noordhollands Dagblad.

Gegevens verzameld en bewerkt door: Peter Smit te Alkmaar (2014).