De dialecte van Noord-Holland.Op Zaterdegmiddeg 25 maart 2017 houwe we in de Zenderkerk in Huizen de derde dialectemiddeg.
We hadde 'n Westfries Liedjesfeist in Obdam op 21 oktober 2012 en ok ientje in Egmond.

D'r benne in Huizen den zo'n 10 verskillende dialecten te horen, in de vorm van liedjes, roimpies en verhaaltjes. Ze worre allegaar nei voren brocht deur mense die 't dialect nag dagelijks spreke. De meiste van die dialecte rooie pittig op Westfries, maar are benne wat meer een uitdaging. Een paar van die dialecte benne nag springlevend zôas 't Volendams. Sommige bare wat zurge, zôas 't Westfries, maar d'r zitte d'r ok tussen die temet uitsturven benne zôas 't Derpers en 't Henkuzers.

Dut is vezelf een pracht gelegenhoid om die dialecte nag weerderes te horen.
Deur ze voor 't front te halen, houpe we dat mense 'n douwtje kregge om zelf ok wat met hullie oigen dialect te doen. Bevobbeld stukkies in 't durpsblad zette, of een optreden in dialect. Wai van de DINH benne namelijk van mening dat 't de moeite waard is om oôze dialecte levend te houwen.

D'r komme ok nag twei goeie sprekers van de Fryske akademie. Die beginne de middeg met een mooie lezing, die d'r hillegaar op ansluit. Afoin, 't staat allegaar op 't anplakbiljet te lezen.
't Belooft een pracht middeg te worren.
Jekomme toch ok!

Tom Wester,
Names de De DINH-werkgroep (DINH = Dialecten in Noord-Holland)

DINH flyer

De tweide Noord Hollandse dialectemiddeg

We hewwe op zaterdeg 17 maart 2012 alweer de tweide dialectemiddeg had. Twei jaar leden was 't in Obdam en deuze keer in Egmond an Zee. 't Is weer 'n merakel mooi middegie worren.
De middeg is opend deur burgemeister Hetty Hafkamp die ambassadrice van 't Derpers is. Ze ken Fries prate, maar an Derpers heb ze heb d'r oigen toch maar niet waagd.
Deernei heb Sven Kohnen uit Duitsland, die onderzoek pleegd heb nei 't Derpers, deerover heêl wat wetenswaardighedens verteld. Toch ampart dat zô'n durpie (derpie), 'n heêl oigen dialect heb. Er komt trouwes binnenkort 'n Derperwoordeboek uit.
Vervolges ware d'r optredes in de dialecte: Vôlendams, Zaans, Huizers, Wierings, Huizers, Derpers, Tessels en Westfries.
We hewwe deerbai heêl wat oflacht, maar we ware heêl stil as we nei mooie liedjes te luisteren zatte. We benne blaid dat we d'r dut keer ok 't Vôlendams bai hadde. Jaap Smit en Jan Schilder hadde 'n mooie samenspraak over bainame. De volgende keer wulle we d'r ok graag 't Markens bai hewwe, den benne we hillegaar compleet. En wat we vezelf ok graag wulle dat is 'n streektaalfunctionaris voor Noord Holland. Een deskundig persoôn die z'n oigen inzette gaat voor oôze dialecte, want die wulle we niet kwoit.
In de pauze is 'r in verskaiene dialecte heêl wat ofpraat en benne de contacte weer anhaald.
Ans Klomp heb 'n leuk stukkie skreven over deuze middeg en dat ken u hier leze.

Tom Wester