Het molentje van de KERKEPOLDER te Wognum.
Het molentje van de KERKEPOLDER te Wognum (foto's Simon van der Meer, 2011).

ADRES
Oude Gouw t/o nr. 50, 1687 AK Wognum

LIGGING
Ten zuiden van het dorp, 900 m zuidzuidwestelijk van de hervormde kerk.

TYPE
Wipmolentje

FUNCTIE
Watermolen (voorheen De Kerkepolder, 17 ha, thans circuit)

MAALVAARDIG
Ja, maalt uitsluitend in circuit (op vrijwillige basis)

BOUWJAAR
1866

EIGENAAR
Stichting De Westfriese Molens

BIOTOOP
3 (matig). De matige beoordeling is een gevolg van zijn geringe afmetingen in combinatie met het vele riet en hoge gras in het natuurgebied in de directe omgeving tijdens de hoogtemetingen vanuit de lucht in het kader van het molenbiotoopproject Noord-Holland. De wijdere omgeving is zonder meer goed te noemen.

STAANDE WERK
Houten ondertoren, met hout bekleed. Kop en kap met hout bekleed.

Het molentje van de KERKEPOLDER te Wognum omstreeks 1971.
Het molentje van de KERKEPOLDER te Wognum omstreeks 1971.

KRUIWERK
Zetelkruiwerk (alleen onderzetel); staart zonder kruirad of -haspel.

GAANDE WERK EN INRICHTING
Stalen centrifugaalpomp (waaier).

GEGEVENS WATEROPVOERWERKTUIG
Diameter waaier 0,80 m, hoogte 0,22 m

OVERBRENGINGSVERHOUDINGEN
1: 2,64

OPVOERHOOGTE
0,65 m

WIEKENKRUIS
Bovenas: hout (1986).
Binnenroede: hout (1973); 8,45 m (was 7,85 m tot de verlenging in 2005); oud-Hollands.
Buitenroede: hout (2005); 8,45 m (de oude was 7,85 m); oud-Hollands.

VANG EN BLOKKERINGEN
Vlaamse vang met vier stukken in scharnierend verband; vangbalk met haak.

VERSIERINGEN, OPSCHRIFTEN EN INSCRIPTIES
n.v.t.

BIJZONDERHEDEN
Voorheen vijzel. Beroepshalve in bedrijf tot 1948. Sindsdien laat de polder via de Lekerlanden af op polder De Westerkogge. Na een periode van zwaar verval waarbij de molen dreigde om te vallen, maalvaardig gerestaureerd in 1973. In 1986 brak tijdens het draaien de bovenas ten gevolge van houtrot. Het wiekenkruis kwam, inclusief askop, naar beneden maar de houten roeden overleefden de val. De schade werd in hetzelfde jaar hersteld. De polder was tot hij tot natuurgebied werd verklaard in zijn geheel eigendom van de Nederlandse Hervormde Kerk te Wognum, vandaar de naam Kerkepolder.

Het molentje van de KERKEPOLDER te Wognum omstreeks 1976.
Het molentje van de KERKEPOLDER te Wognum omstreeks 1976.

Bovenstaande tekst is met toestemming van de auteurs overgenomen uit het boek 'Leven van de wind'
Molens in Noord-Holland, 2007
blz. 75 e.v.: Inventarisatie van molens in Noord-Holland
Door Bart Slooten, Klaas Zaal sr en Eric Zwijnenberg

Let op: Deze informatie kan gedateerd zijn.