Op zaterdag 24 september werd in de Zorgbakkerij De Molenwiek, naast de molen de Ceres, de jaarlijkse ontmoetingsochtend van de molenaars en bestuursleden gehouden. Het programma startte met koffie en gebak. Daarna nam de voorzitter het woord en heette iedereen welkom. Hij deed een verzoek aan alle molenaars om met de open monumentendagen en de molendagen toch in ieder geval een dag te draaien en open te zijn.
Vervolgens werd er over allerlei zaken bijgepraat. Om circa half twaalf werd de Ceres bezocht waar de enthousiaste groep vrijwilligers trots hun molen lieten bezichtigen en een demonstratie graan malen ten beste gaven.
Om half een werd de bijeenkomst met een goed gevulde broodmaaltijd afgesloten, waarbij de mensen van de Zorgbakkerij alle lof verdienden.