Na enige jaren met een vaste club molenmeesters onze stichting te hebben bestuurd, dienen zich in de nabije toekomst veranderingen aan. Leen Bentschap Knook, die samen met Cees Klaver veel bestuurlijke en technische adviezen leverde en veel ingrijpende bouwkundige activiteiten begeleidde heeft ons bestuur verlaten. Heel jammer is bovendien dat hij daarvoor koos om gezondheidsredenen.

Gedurende de afgelopen zes jaren heeft hij met hart en ziel bijgedragen aan het behoud van ons molenbestand. Vooral in de ontwikkeling rond de Ceres, de Grote Molen en West-Uit 7 heeft hij met zijn vakkennis veel tijd en energie gestoken. Zijn contacten met bestuurders, aannemers en openbare diensten waren voor onze stichting van grote waarde. Als bestuur zullen wij Leen zeker gaan missen, maar we realiseren ons dat voor hem de reden voor dit afscheid hard aankomt.

Leen Bentschap Knook
Leen Bentschap Knook

Tijdens de vergadering van 25 juni j.l. hebben wij afscheid van hem genomen en hem een glas aangeboden waarin ons logo, zijn naam en bestuursperiode is gegraveerd.
Leen, bedankt en sterkte!