Westfries Genootschap
Creatief Westfries
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Creatief Westfries » De leste nuwtjes » 2015

Toespraak uitvaart Siem de Haan, 20 november 2015 Heerhugowaard De Noord

Beste mense, femilie, vrinde, skroivers,

Al denk ik an Siem den denk ik an woorde.
En vooral an Westfriese woorde.
Want Siem en Westfries – 't roimt net niet, maar die twei hore wel heêl dicht bai mekaar.
Siem en Westfries – da's ien toet mem, zouwe we zegge kenne.

't Eerste nummer van 't kwartaalblad Skroivendevort kwam uit in september 1988.
Op 't eerste blad staat 't credo van Siem, een roim vezelf.

Weerom is 't ons Westfries weer ik altoid voor kies
Bin' 't de woorden die zo bekend klinke
Is 't de kleur van de taal, zo apart, zo speciaal,
Weer m'n diepste gedachte in dinke?


En wat brochte die diepste gedachte een zoôt moois op gang. Wat kwamme d'r veul verhale en roime te voorskoin.
Deurgaans most je effies gloime as je ze lazze.
Of je lachte overluid om een rake leste zin. ‘Hoe bedenkt ie 't ?’
Soms kreeg je trane in je oge, zo greep 't je an.
En soms voelde je diep in je loif dezelfde verlangst, dezelfde liefde, 't zelfde verdriet over wat 'r ooit was en nooit meer terugkomme zou.

Wat ok nooit meer terugkwam, was 't Westfries uit zoin jonge jare.
Zó wordt 't niet meer sproken. De ouwe woorde en de mooie gezegdes rake op de achtermiddeg.
Hoeveel honderde keer heb ik 'm dat niet hore zeggen bai de optredens?
Maar Siem was 'r de man niet nei om 'm deer bai neer te leggen.

Want ik zou toch zo graag nag heêl lang nei vendaag
Ja, 't liefst tot in lengte van jare
Deuze taal van 't land, deuze zuiv're briljant
As een roikdom, een erfdeêl beware!


Opskroive zalle we 't, we stelle boeke samen (voif keer Zuks moet je opskroive!), we make een kwartaalblad.
Siem nam 't voortouw! En hai reefde niet.
Een stichting most 'r komme: Creatief Westfries. Siem bedocht de naam en hai werd voorzitter van 't bestuur.
Op nei Drenthe om te koiken hoe of ze 't deer beskiemanne met hullies kwartaalblad. Zo kenne wai 't ok! Siem sweêlde mense bai mekaar voor de redactie en stapte deer zelf ok in.
Zonder loof te worren was ie in de weer voor 't dialect.
En, niet onbelangroik, we hadde de toid mee.
Voor al z'n werk én voor z'n oigen skroiverai kreeg Siem in 2006 de Jan Pannekeetprois, een jaar eerder was ie al benoemd tot lid van verdienste van 't Westfries Genoôtskap.

Al denk ik an Siem den denk ik an woorde.
An al die woorde die hai zee en zong.
Want hai skreef niet om z'n werk in de kast te leggen. Nei, de mense mochte 't leze en hore. En haí wou graag vertelle.
De eerste keer dat we as cursiste van Nel van Laren-Zwuup 't Westfries hore liete, was in 1981 op de Westfriezedag in Hoorn.
Dat was 't begin.
't Begin van honderde, meskien wel meer as duizend kere optreden. Van mense geniete leite, van zelf geniete, van samen lache en samen zinge. In kloine en grôte zale, van Texel tot Beverwijk, met as leste lied deurgaans:
As je nei Westfriesland gane, kom den effies bai me an.
Hai maakte een cd met die titel samen met Nel, hai skreef zelf een deêl boeke en jarelang kon je z'n roime leze op de Westfriese Spreukekelender.

Zo hield Siem 't Westfries levend, zo kenne we 'm allegaar.
Bedat tot 't lest an toe zingend en roime vertellend. Zonder mekéren, want alles wist ie uit z'n hoofd, een briefie heb ik nooit bai 'm zien leggen.

En ik staan niet allien, want ik weet en ik zien
Zo nag duizende manne en vrouwe
Deerom is 't ons Westfries weer ik altoid voor kies
En ik hoop dat nag lang zo te houwen.


We zalle d'r mee deurgaan Siem, deer kè-je voor rekene.
Jou leite we nou los, je magge zachies wegzweve nei 't nuwe licht, dat daagt in 't oôsten.
Dag hoor, bedankt voor alles wat je dede voor 't Westfries, voor West-Friesland én voor de mense om je heen.

Ina Broekhuizen-Slot
Names alle skroivers, bestuur Creatief Westfries en redactie Skroivendevort.

Een creatieve West-Fries.
Klik hier voor een grotere afbeelding.

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.