Westfries Genootschap
Creatief Westfries
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Creatief Westfries » De leste nuwtjes » 2017

Dialectendag in Huizen

Op zaterdag 25 maart 2017 werd in Huizen de derde Noord-Hollandse dialectendag gehouden. De organisatie was in handen van DINH (Dialecten In Noord-Holland).
De vorige twee bijeenkomsten waren in 2010 (Obdam) en 2012 (Egmond).
Goed nieuws was dat er inmiddels drie dialect-woordenboeken zijn samengesteld: op Wieringen, in Huizen en in Egmond. Deze initiatieven kwamen mede tot stand door de aandacht van DINH.

Jannek Konijn en Laura Zwart uit Egmond houden een samenspraak.
Jannek Konijn en Laura Zwart uit Egmond houden een samenspraak.

In de grote Zenderkerk van Huizen kwamen 146 belangstellenden bijeen om te luisteren naar elkaars dialect.
Tom Wester uit Obdam was de spreekstalmeester. Hij verzorgde de inleiding en kondigde de optredens aan.

Dames uit Huizen met imposante hoofdtooi.
Dames uit Huizen met imposante hoofdtooi.

Eerst waren er twee lezingen door medewerkers van de Fryske Akademie.
Erik Hoekstra schetste enkele overeenkomsten tussen het Fries en de dialecten in Noord-Holland en hij stond stil bij een studie naar de mogelijke oorzaak van het in de loop der eeuwen verdwijnen van plaatsnamen met het woord ‘heem’ erin.
Mark Raat vertelde over de aanval van Grote Pier op Noord-Holland in 1571, vijfhonderd jaar geleden dus. Hij ging in op het leven van Pier en op de mythevorming rond deze Friese ‘reus’.

Jaap Meester en Gerda Wester zingen ‘As je nei Westfriesland gane’.
Jaap Meester en Gerda Wester zingen ‘As je nei Westfriesland gane’.

Daarna volgden optredens van dialectsprekers uit Volendam, Blaricum, Bunschoten-Spakenburg, Huizen en Laren. Soms moeilijk te verstaan maar steeds met enthousiasme gebracht. Vooraf kort vertellen wat de inhoud van een verhaaltje is of enkele dialectwoorden verduidelijken, zou wellicht helpen.
Ook mag duidelijk zijn dat ‘kort en krachtig’ beter werkt dan ‘veel en lang’.

De meeste mensen die optraden staan op het podium en krijgen een...
De meeste mensen die optraden staan op het podium en krijgen een ‘Huizermannetje’ (koek) als dank.

Na de pauze luisterden de aanwezigen met plezier naar zangers/vertellers uit Texel, Marken, Egmond, Westfriesland, Wieringen en de Zaanstreek.
Al met al een boeiende middag!
Volgende keer op reis naar Texel of naar Volendam?

Tekst en foto's: Ina Broekhuizen-Slot

 

Tom Wester is de spreekstalmeester.
Tom Wester is de spreekstalmeester.
Erik Hoekstra van de Fryske Akademie.
Erik Hoekstra van de Fryske Akademie.

 

De markante Wim Keizer uit Volendam.
De markante Wim Keizer uit Volendam.
Mark Raat vertelt over Grote Pier.
Mark Raat vertelt over Grote Pier.

 

Linda Eggenkamp uit Huizen.
Linda Eggenkamp uit Huizen.
Jan Bos uit Spakenburg-Bunschoten.
Jan Bos uit Spakenburg-Bunschoten.

 

Neeltje van Altena uit Marken vertelt over de was en over de Marker kleding.
Neeltje van Altena uit Marken vertelt
over de was en over de Marker kleding.
Zanger Aart v.d. Brink van Texel zingt zelfgemaakte liederen.
Zanger Aart v.d. Brink van Texel zingt
zelfgemaakte liederen.

 

Gerda Wester uit Obdam leest twee verhalen voor.
Gerda Wester uit Obdam leest twee
verhalen voor.
Evert Klos uit de Zaan.
Evert Klos uit de Zaan.

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.