Westfries Genootschap
Creatief Westfries
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Creatief Westfries

De dialecte van Noord-Holland loif te horen in Huizen

De dialecte van Noord-Holland. Op Zaterdegmiddeg 25 maart 2017 houwe we in de Zenderkerk in Huizen de derde dialectemiddeg.
We hewwe eerder alders een mooie middeg in Obdam en ok ientje in Egmond had.

D'r benne in Huizen den zo'n 10 verskillende dialecten te horen, in de vorm van liedjes, roimpies en verhaaltjes. Ze worre allegaar nei voren brocht deur mense die 't dialect nag dagelijks spreke. De meiste van die dialecte rooie pittig op Westfries, maar are benne wat meer een uitdaging. Een paar van die dialecte benne nag springlevend zôas 't Volendams. Sommige bare wat zurge, zôas 't Westfries, maar d'r zitte d'r ok tussen die temet uitsturven benne zôas 't Derpers en 't Henkuzers.

Dut is vezelf een pracht gelegenhoid om die dialecte nag weerderes te horen.
Deur ze voor 't front te halen, houpe we dat mense 'n douwtje kregge om zelf ok wat met hullie oigen dialect te doen. Bevobbeld stukkies in 't durpsblad zette, of een optreden in dialect. Wai van de DINH benne namelijk van mening dat 't de moeite waard is om oôze dialecte levend te houwen.

D'r komme ok nag twei goeie sprekers van de Fryske akademie. Die beginne de middeg met een mooie lezing, die d'r hillegaar op ansluit. Afoin, 't staat allegaar op 't anplakbiljet te lezen.
't Belooft een pracht middeg te worren.
Jekomme toch ok!

Tom Wester,
Names de De DINH-werkgroep (DINH = Dialecten in Noord-Holland)

DINH flyer

De tweide Noord Hollandse dialectemiddeg

We hewwe op zaterdeg 17 maart alweer de tweide dialectemiddeg had. Twei jaar leden was 't in Obdam en deuze keer in Egmond an Zee. 't Is weer 'n merakel mooi middegie worren.
De middeg is opend deur burgemeister Hetty Hafkamp die ambassadrice van 't Derpers is. Ze ken Fries prate, maar an Derpers heb ze heb d'r oigen toch maar niet waagd.
Deernei heb Sven Kohnen uit Duitsland, die onderzoek pleegd heb nei 't Derpers, deerover heêl wat wetenswaardighedens verteld. Toch ampart dat zô'n durpie (derpie), 'n heêl oigen dialect heb. Er komt trouwes binnenkort 'n Derperwoordeboek uit.
Vervolges ware d'r optredes in de dialecte: Vôlendams, Zaans, Huizers, Wierings, Huizers, Derpers, Tessels en Westfries.
We hewwe deerbai heêl wat oflacht, maar we ware heêl stil as we nei mooie liedjes te luisteren zatte. We benne blaid dat we d'r dut keer ok 't Vôlendams bai hadde. Jaap Smit en Jan Schilder hadde 'n mooie samenspraak over bainame. De volgende keer wulle we d'r ok graag 't Markens bai hewwe, den benne we hillegaar compleet. En wat we vezelf ok graag wulle dat is 'n streektaalfunctionaris voor Noord Holland. Een deskundig persoôn die z'n oigen inzette gaat voor oôze dialecte, want die wulle we niet kwoit.
In de pauze is 'r in verskaiene dialecte heêl wat ofpraat en benne de contacte weer anhaald.
Ans Klomp heb 'n leuk stukkie skreven over deuze middeg en dat ken u hieronder leze.

Tom Wester

Dialectedag

Jullie hewwe meskien wel hoord dat wai, Anja, Ellie en ik vroegen wazze voor de dialectedag. Nôh, we hewwe een mooi daggie had.
We zatte vooran, want den kostte 't niet zoveul toid om op 't pôdium' te kommen. Nôh, dat pôdium mocht er weize! Flink houg!
Ze hadde 't 'r zelf inbouwd van skragies met plate d'r op.
Eerst krege we een Duitse jongeman, die heêl goed Nederlands praatte en die ofstudeerd was op 't Derpers. Hai gaf heêl goed de verskillende klankveranderings an. Nôh ja koik, toen hai later antoônde dat de ouwere meer Derpers praatte as de jongere hadde wai dat ok wel verspelle kend.
Toch is t heêl foin dat zokke jonge minse, ok drok doende binne met 't dialect.
D'r was nag een jonge kirrel die bezig was an een Derper woordeboek.
Deernei kwamme de optredes. Veulal pare in 'n samespraak. Huizen, de Zaan en vezelf ok de Derpers. Twei ouwe woifies hadde twei jaar leden puur succes had. Maar ja, dat hew je met ouwe woifies, ientje leefde d'r nou gien meer. Maar ze hadde der een aar bai vonden. Nag kwiek en nag maar zesentachtig.
Ze wazze baiegaar mooi in 't pak. Lange rokke.
Met de hulp van effies ien handje bestege ze 't pôdium.
Ze mochte zitte, want ja ze benne plotsverrekening al een daggie ouwer.
De nuwkommer ging zitte en .....zakte geloidelek an met de stoel achterover en met de biene omhoug nei 't publiek toe. Gelukkig dat ze lange rokke an had.
Ze verbreeuwde d'r niet van, de hulptroepe skôte geloik toe en hese d'r weer omhoug. Wat was er beurd? De achterpôte van de stoel wazze tussen twei plate deur skouven. Maar de woifies liete d'r oigen niet uit 't veld slaan.
Ze voerde een mooie akt op. De nuwkommer had wel efkes moeite met de microfoôn. Heur houfd draaide maar heur hand niet.
Meskien as DINH-groep geld over het, kenne ze een keer van die houfd microfoôntjes koupe. Das puur makkelijker en den benne alle samensprake ok beterder te verstaan. Want nôh ja koik, dialect is al niet zô makkelijk verstaanbaar en as je 't den ok nag niet goed hore kenne is 't hillegaar een klus.
As ze 't in de zaal niet hore konne riep de hêle zaal oftig: ‘Luier!’
Voor moin wazze de liedjes 't hougtepunt.
Wai moste as leste. Ik zat wat in de poepse karn. 't Was allegaar wat aars weist as zoas wai dat doene. De man die oôs ankondigde zoi nag: ‘Niet langer as een kwartier.’ Nôh deer hielde wai oôs wel an. Toid opnomen met de aaiere wekker.
We dede om en om. Anja en Ellie begonne met een liedje. Ik docht, ik doen maar korte roimpies, dat hadde ze die middeg nag niet had en 't pregram was al wat uitloupen. We hadde best wel succes.
Later in de zaal zoide de mense: ‘Wat konne we julle goed verstaan.’
Alle deêlnemers krege an 't end een mooie ruiker bloeme, voor moin gien verrassing want die had ik samen met Anja nei in binnen sjouwd.
De jonge man van 't woordeboek liep nei ofloup met de lege bloemedoôs met oôs mee nei Anja's auto.
Nag efkes neiprate over 't dialect en over de mooie middeg.

Ans Klomp-Wetsteen

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.