Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Aanmeldformulier WBW

Gegevens aanmelder

Uw naam en initialen  : 
Geslacht  :  v m
Historische werkgroep/vereniging*  : 
Correspondentieadres  : 
Postcode  : 
Plaats  : 
Emailadres  : 
* indien van toepassing

Gegevens aan te melden persoon voor WBW

Achternaam  : 
Voornamen  : 
Roepnaam  : 
Geslacht  :  v m
Geboortedatum  : 
Geboorteplaats  : 
Datum van overlijden  : 
Plaats van overlijden  : 
Beroep  : 
Functie(s)  : 
Verdienste  : 
 
Andere relevante gegevens
Heeft de betreffende persoon publicaties op zijn naam staan?
 ja    nee

Zo ja, welke (vermeld s.v.p. titel, jaar en plaats van uitgave):


Relevante familiegegevens (ouders, echtgenoot, kinderen):


Bestaat er voor zover u bekend een geschilderd portret of foto van de persoon?
 ja    nee

Zo ja, kunt u voor een afdruk / scan / fotokopie zorgen?
 ja    nee

Zijn er voor zover u bekend reeds biografische gegevens
in kranten of tijdschriften of boeken gepubliceerd?
 ja    nee

Zo ja, welke (vermeld s.v.p. auteur, titel, jaar en plaats van uitgave; vermeld
bij artikelen uit jaarboeken e.d. ook titel en jaargang daarvan en pagina's):


Ruimte voor eventuele opmerkingen:


De werkgroep beslist of de opgegeven persoon in het WBW wordt opgenomen.

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.