Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2010

Positieve reacties bij cursus voor raads- en collegeleden

Vorig jaar vatten de leden van de commissie organisatie en educatie het plan op om de cursus 'Kennismaken met West-Friesland' in verkorte vorm te geven aan raads- en collegeleden van de West-Friese gemeentes.

De plannen werden uitgewerkt en we stuurden een vooraankondiging van deze mini-cursus, die een ochtend zou duren, met twee datums naar de griffiers van de betrokken gemeentes. Al gauw kwam de vraag of er ook een derde bijeenkomst gehouden kon worden in oostelijk West-Friesland. Wij kwamen hieraan tegemoet en regelden een extra cursusochtend in Andijk.

Tineke Waal uit Schagen draagt een prachtig kostuum. Tineke Waal uit Schagen draagt een prachtig kostuum, zij is het mooiste plaatje tijdens deze cursusochtend.

In september werd de tweede uitnodiging verzonden, naar aanleiding daarvan kon men zich opgeven.Voor de eerste cursusochtend (op 2 oktober in Zandwerven) bleek té weinig belangstelling, de tweede ochtend in Eenigenburg (op 9 oktober met 15 deelnemers) en de derde in Andijk (op 16 oktober met 11 aanwezigen) gingen wel door.

Uiteraard moesten de docenten hun programma drastisch inkorten, van twee uur tot maximaal een half uur. De cursisten kregen dus korte verhalen voorgeschoteld over een aantal kenmerken van deze streek op het gebied van landschap, historie en cultuur. Aan het begin van de bijeenkomst werd gevraagd één woord op te schrijven waaraan men dacht bij West-Friesland.

Cursus in Andijk.
Cursus in Andijk. Joop Schouten vertelt over de West-Friese streekdracht.

In het voorstelrondje lazen de deelnemers ook dit woord voor.
Een bloemlezing:
groen, thuis, grasland, stolp, slôte, landschap, landelijk, ruimte, vrijheid, eigenwijs, boerenland, skitterend, duidelijk, snokker, woids, gemoedelijk, Omringdijk, markt Schagen. Deze woorden zetten de sfeer, het waren zonder uitzondering positieve uitingen.

Als introductie keken we naar de promotie-dvd van ons genootschap. Vervolgens vertelde Ina Broekhuizen over het ontstaan van West-Friesland vanaf de late Steentijd tot aan ongeveer 1200 na Christus. Joop van Diepen ging met kennis van zaken in op ontstaan, ontwikkeling en kenmerken van de stolpboerderij. Netty Zander sloot aan bij het eerste verhaal. Onder de titel 'Land en water' toonde zij veel beelden van landschap en landschapselementen en gaf daarbij een duidelijke uiteenzetting over de landschappelijke historie.

Aandachtig luisterende cursisten.
Aandachtig luisterende cursisten.

Na de pauze hield Gerian Helder een levendig verhaal over namen en over handel en nijverheid in West-Friesland. Joop Schouten had het allermooiste plaatje meegenomen: Tineke Waal in prachtig West-Fries kostuum. Joop verhaalde over streekdracht, hoofdtooi en sieraden en sloot af met een korte inleiding over de streektaal. Als laatste zong hij, met begeleiding van Tineke, twee mooie liedjes in het West-Fries.

De deelnemers waren enthousiast over de mini-cursus West-Friesland. Voor herhaling vatbaar dus, wellicht over twee of drie jaar weer eens! Want kennis van het gebied is onmisbaar, zeker voor bestuurders!

Hierbij een compliment voor de docenten die twee lange zaterdagochtenden met veel inzet deze cursus gegeven hebben!

Tekst en foto's Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.