Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2010

Samenwerkingsovereenkomst met het Museaal en Historisch Textiel Overleg

Op 13 juli j.l. heeft het dagelijks bestuur van onze vereniging een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Museaal en Historisch Textiel Overleg. Dat overleg omvat een groot aantal medewerkers van musea in de provincie Noord-Holland die zich in het bijzonder bezighouden met historisch textiel.

De aanwezigen bij de ondertekeningsbijeenkomst.
De aanwezigen bij de ondertekeningsbijeenkomst.
V.l.n.r. Ina Broekhuizen, Suzan van 't Hof (bestuurslid Textieloverleg), Aaf Steur, Leontine Kuijvenhoven, Neeltje van Altena (bestuurslid Textieloverleg),
Harold Bos (nieuwe afgevaardigde namens het bestuur in het Textieloverleg) en Stan Nuveen.

Gerian Helder. Gerian Helder, die tot en met 13 juli 2010 bestuursafgevaardigde was bij het Textieloverleg.

Dit overleg bestaat al geruime tijd en het Genootschap heeft zich altijd als een soort gastvrouw gedragen voor dit overleg. Bovendien werd door het Genootschap jaarlijks een geringe financiële subsidie verleend.
Onze vereniging werd tot op heden in het overleg vertegenwoordigd door Gerian Helder, haar plaats zal na haar vertrek uit ons bestuur worden overgenomen door Harold Bos.

Voorzitter Aaf Steur (links) en secretaresse Leontine Kuijvenhoven tekenen de overeenkomst. Voorzitter Aaf Steur (links) en secretaresse Leontine Kuijvenhoven tekenen de overeenkomst.

In de overeenkomst is een drietal doelstellingen vastgelegd:

Ina Broekhuizen tekent 
de overeenkomst. Ina Broekhuizen, voorzitter Westfries Genootschap, tekent de overeenkomst.

Met de ondertekening van de overeenkomst wordt in feite een bestaande situatie geformaliseerd en daarmee is dit overleg het tweede platform waarmee het Genootschap een samenwerking aangaat. Vorig jaar werd immers een soortgelijke overeenkomst aangegaan met de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken.

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.