Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2010

Gewijzigde procedure Westfrieslandprijs

Het bestuur heeft besloten de procedure voor het toekennen van de Westfrieslandprijs te wijzigen. Dit houdt in dat elk lid of organisatie werkzaam onder de paraplu van het Genootschap voortaan een voordracht kan doen voor de toekenning van deze prijs. De prijs wordt toegekend aan personen, groepen of instellingen, die zich bijzonder hebben ingezet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef, dan wel het ontwikkelen van beleid/initiatieven binnen het werkgebied van en passend bij de doelstellingen van het Westfries Genootschap.

Bij het doen van een voordracht moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

De ontvangen voordrachten worden doorgezonden aan de commissie, die het bestuur adviseert over de uiteindelijke toekenning van de prijs. Het uit te brengen advies bevat één naam van een persoon of instelling en gebruikelijk is dat het bestuur het uitgebrachte advies overneemt. De prijsuitreiking vindt vervolgens plaats op de Westfriezendag.

Voor een totaaloverzicht van de prijswinnaars door de jaren heen kunt u terecht op onze website onder het kopje prijzen.

Stan Nuveen.

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.