Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2010

Schoorsteenstuk Timmermansgildehuis gerestaureerd

De afgelopen maanden is het wapenbord dat boven de schoorsteen in de vergaderkamer van het Timmermansgildehuis hangt onderhanden genomen. Dit schilderij voorstellende 'de vlucht naar Egypte' werd in matige staat beoordeeld als gevolg van vroegere restauraties. De restauratie is verricht door Boeijink & Boekel, een bedrijf voor schilderijenrestauratie te Haarlem. Het bestuur heeft een keuze gemaakt uit verschillende opties die werden aangeboden en die zoals dat meestal gaat alle een eigen financiële invulling hadden. Uiteindelijk werd gekozen voor een conservering en presentabel maken van het schilderij.

Het paneel in de schouw na de restauratie.
Het paneel in de schouw na de restauratie.

Bij de Kerkmeijer-de Regt Stichting te Hoorn werd een verzoek gedaan om een subsidie in de kosten en tot onze grote vreugde werd dat verzoek ingewilligd met een bedrag van € 1000. Het Genootschap is het bestuur van deze stichting daarvoor zeer erkentelijk.

Het gerestaureerde schilderij hangt inmiddels weer op de oude plaats boven de schoorsteen en met zekerheid kan worden gesteld dat deze restauratie de staat van het werk aanzienlijk heeft verbeterd.

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.