Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2011

Prachtig boek over de geschiedenis van de veehouderij (1880-1930)

Een overzicht van de presentatie van het Veehouderij-boek.
Een overzicht van de presentatie van het Veehouderij-boek.

Een overzicht van de presentatie van het Veehouderij-boek.
Een overzicht van de presentatie van het Veehouderij-boek.

Vrijdag 10 juni 2011 werd in het kerkje van Sijbekarspel het tweede deel in de Westfriese Historische Reeks gepresenteerd. Het is getiteld 'Veehouderij, De agrarische geschiedenis van Oostelijk West-Friesland (1880-1930)' en werd geschreven door Kees van der Wiel. Dit boek is een uitgave van uitgeverij Waanders en het Westfries Genootschap en kwam tot stand op initiatief van de Commissie Geschiedschrijving.

Arie Schouten kwam met de tractor naar de presentatie.
Arie Schouten kwam met de tractor naar de presentatie, hij houdt het nieuwe boek triomfantelijk omhoog.

Auteur Kees van der Wiel.
Auteur Kees van der Wiel.

Het eerste exemplaar van dit boek overhandigde Ina Broekhuizen aan Arie Schouten, voorzitter van LTO Noord afdeling West-Friesland.

Arie Schouten kreeg het eerste boek.
Arie Schouten kreeg het eerste boek.

Voorafgaand hieraan hield de auteur een inleiding over de landbouwhistorie van bovengenoemde periode en hij ging in op de totstandkoming van het boek. Met nadruk bedankte hij de leden van de werkgroep die onderzoek deden en materiaal leverden. Deze werkgroep bestond uit: Gré Bakker, Aaf Korver, Koos Groot, Jan Peereboom en Jaap Raat. Ook Katja Bossaers werd door de auteur geprezen om haar inzet, helaas kon zij niet op de presentatie aanwezig zijn.

Netty Zander geeft de werkgroepleden en Piet 
Boon (lid van de leescommissie) een boek.
Netty Zander geeft de werkgroepleden en Piet Boon (lid van de leescommissie) een boek, v.l.n.r. Koos Groot, Kees van der Wiel, Jan Peereboom, Piet Boon, Jaap Raat, Aaf Korver en Gre Bakker.

Gerdina Bontekoning vertelde over de melkveehouders in Sijbekarspel en over de boerderij De Beukenhof, waar zij lang woonde met haar man Piet. Nu wordt daar geboerd door haar zoon Jaap met zijn vrouw Anita.

Gerdina Bontekoning vertelt over de veehouderij in 
Sijbekarspel.
Gerdina Bontekoning vertelt over de veehouderij in Sijbekarspel.

Ter illustratie van de vroegere rijkdom van de stolp had ze een schilderij meegenomen van de siertuin rond de Beukenhof, zoals die ingericht was aan het eind van de 19e eeuw.
De meeste aanwezigen bezochten vervolgens de imposante en monumentale stolpboerderij en de stallen. Eenmaal weer terug in de kerk toostten allen op het nieuwe boek.

De imposante voorgevel van de Beukenhof.
De imposante voorgevel van de Beukenhof.

In de stal.
In de stal.

Piet Bontekoning vertelt over wonen en werken 
op de Beukenhof.
Piet Bontekoning vertelt over wonen en werken op de Beukenhof (foto Ina Broekhuizen-Slot).

Het boek 'Veehouderij' is verkrijgbaar bij het secretariaat en ook te bestellen via de webwinkel.
Tevens is het in de boekhandel te koop voor € 19,50.

Foto's: Theo Mes

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.