Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Nieuws » 2011

Wijze woorden bij presentatie jaarboek

De presentatie van ons 78e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw vond op zaterdag 2 juli plaats in het fraaie Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg in Schagen.

Tussen de rijtuigen, tilburry's en speelwagens stonden koffie, cake, katheder en stoelen klaar. Veel genodigden en belangstellenden bezochten deze bijeenkomst.

Ina reikt het jaarboek uit aan Volkert Nobel.
Ina reikt het jaarboek uit aan Volkert Nobel.

Kees Zwaag, voorzitter van het museum, opende de ochtend en vertelde over ontstaan en ontwikkeling van het museum. Vervolgens hield Ina Broekhuizen een korte openingstoespraak.
Zij zei onder meer:
'Mede namens het bestuur van het WFG en de commissie voor redactie van het jaarboek heet ik u allen van harte welkom bij de presentatie van ons 78e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw. Welkom in de eerste plaats aan de auteurs en de tekenaars, zij maken samen een mooi en interessant boek, aan de uitgever, die zorgt voor een goede lay out, een fraai kaft en een leesbare pagina's, en aan de inpakkers van de jaarboeken. Want dankzij hen en dankzij 117 bezorgers komen de boeken op hun plaats van bestemming. Welkom aan onze leden, genodigden, belangstellenden en de pers.
Een boek. Dat is toch een wonderlijk fenomeen. Gedachten, meningen, feiten, conclusies, fantasieën, foto's en tekeningen - dit alles op papier gezet en samengevoegd tussen twee harde kaften.
Als je het zou beluisteren was het een kakafonie, een potpourri van geluiden en melodieën.
Maar je gaat niet luisteren, je gaat lezen - luisteren met je ogen, dus.
Maar lezen, dat doe je niet zomaar - zeker vroeger niet.

Skuld
'Vroeger bai ons thuis', vertelde lesten Riet,
'kwam van lezen niks. Dat deed je zommaar niet.
Werke was 't peroôl en as je d'r 's zat,
bleef je an de gang omdat je braaiwerk had.
As ik nou 'rs lees, zo midden op de dag,
denk ik nág soms dat zuks oigelijk niet mag.
Zit ik zommaar peut an in m'n luie stoel
stil te lezen met een heêl oud skuldgevoel.'

Jaren geleden al schreef ik dit rijmpje. Lezen: vroeger een luxe, nu onlosmakelijk verbonden met ons bestaan. Want wat lezen we veel, in boeken, kranten en tijdschriften, maar ook op de computer en mobiele telefoon. En wat wordt er veel geschreven! Jaarlijks verschijnt een groot aantal publicaties en uitgaven op de markt over de geschiedenis van West-Friesland.

Ook het genootschap doet hieraan mee. Met ons jaarboek, met 't Vierkant en, met ingang van dit jaar, met een nieuwe serie getiteld Westfriese Historische Reeks. In januari verscheen het eerste deel in deze serie met als onderwerp het ontstaan en de ontwikkeling van de bloembollenteelt in oostelijk West-Friesland. In juni zag het tweede deel, over de veehouderij het daglicht en dit najaar zal het derde deel verschijnen: over de tuinbouw en zaadteelt.

Maar al 78 keer een jaarboek: ons visitekaartje!
Ook dit jaar weer een prachtige uitgave.
Met een artikelenreeks over ons icoon: de Westfriese dijk. En met name over de dijkverzwaring tussen Enkhuizen en Hoorn.
Met artikelen over bedrijven en boerderijen, over een bijzondere huisarts uit Sint Maarten en over zoutwinning uit zeegras in middeleeuws West-Friesland. Heel veel dank aan allen die meewerkten aan de totstandkoming van dit jaarboek!'

Volkert en Bert in de bloemen gezet.
Volkert en Bert in de bloemen gezet.

Vervolgens gaf ze het woord aan de heer Jaap de Wit, kenner van boerderijen uit Schagen en omstreken. Boerderijen die in verval raken en gesloopt worden en boerderijen die gerestaureerd of herbouwd worden. Hierover heeft Jaap de Wit al veel geschreven en gepubliceerd en hij hoopt eind van dit jaar met een nieuwe publicatie te komen.

Jaap de Wit hield een interessante inleiding over zijn afkomst en zijn band met boerderijen (of liever gezegd: plaase) en zijn groeiende belangstelling voor deze kenmerkende gebouwen. Kritische woorden richtte hij tot gemeentes en provincie, die het wonen (en dus in goede staat houden) van stolpboerderijen door vergaande regelgeving bemoeilijken en soms zelfs tegenwerken. Zijn toespraak wordt op deze website integraal gepubliceerd.

Daarna was het woord aan Henk Kok uit Schagen. Hij schreef een artikel over één van de kenmerken van ons dialect. Een kenmerk dat nog steeds voorkomt: het weglaten van de t achter een werkwoord wanneer 'je' de persoonsvorm is. Dat gebeurt vooral als dat werkwoord achteraan in de zin staat. Bijvoorbeeld:
'Je denkt toch niet dat je op die manier op tijd kom(t).'
Het artikel over dit onderwerp kunt u lezen in het jaarboek.

Ina Broekhuizen ging na de lezing van Henk Kok over tot de overhandiging van de eerste twee exemplaren van het nieuwe jaarboek aan Volkert Nobel en Bert Kölker. Voorafgaand hieraan sprak zij:
'Over dialect gesproken. In mijn handen houd ik de bundel, het jaarboek van 1971. Daarin schrijft Volkert J. Nobel een artikel onder de titel: Jo Daan: dialect is tot verdwijnen gedoemd. Als ik naar achter blader staan daar de leden van het bestuur en de commissies. Bij de commissie voor redactie treffen we voor het eerst de namen van Volkert Nobel en Bert Kölker aan. En onder die kop 'commissie voor het jaarboek' zullen die namen tot op heden blijven staan.

Bert schetst de afgelopen 40 jaar.
Bert schetst de afgelopen 40 jaar.

Veertig jaar lang maken jullie al deel uit van de redactiecommissie. In een mooi artikel in het Dagblad voor West-Friesland kijken jullie terug op die tijd. Hoe raakten je erbij betrokken?
Bert: 'Ik kwam destijds het bestuurslid Dirk Breebaart tegen en hij drong nogal aan, het leek hem wel handig, een historicus bij de club.'
Volkert was al twee jaar daarvoor betrokken geraakt bij de boeken van de Stolphoevereeks. Hij schreef een bijdrage over de Gronemanhoeve in Wieringerwaard. 'Een jaar later hoorde ik bij de redactiecommissie', vertelt hij in het interview, 'dat gebeurde gewoon.'
Jullie beider betrokkenheid is al die jaren onverminderd zeer groot geweest. En jullie inzet voor de totstandkoming van een goed jaarboek eveneens. Volkert als secretaris en spin in het web, stuurder en behoeder. Bert als kritisch redactielid.
Mede namens het bestuur en al onze leden dank ik jullie voor jullie inspanningen en voor die talloze uren die je op vrijwillige basis besteed hebt aan West-Friesland toen & nu.
Graag overhandig ik jullie het eerste exemplaar van de 78e editie.'

De beide redacteuren voerden ook zelf het woord. Ze blikten terug op het begin, op hun liefde voor West-Friesland en op de ontwikkeling van het redactionele werk.

De redactieleden bij elkaar.
V.l.n.r. Ed Dekker, Volkert Nobel, Bert Kölker, Peter Smit, Ina Eilander en Henk Kok.
Tom Wester was niet aanwezig.

Ten slotte dankte de voorzitter het bestuur en de vrijwilligers van Vreeburg voor de gastvrije ontvangst en ze wenste iedereen wel thuis. Belangstellenden konden vervolgens het museum bezichtigen.

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.