Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Nieuws » 2011

Eldorado Zomerfolk 23 juli: Westfries 'debat' in Groet

Eldorado Zomerfolk zet de deuren weer open: tijd voor verhalende muziek uit alle windstreken op een van Schoorls meest rustieke pleisterplaatsen, Camping Eldorado in Groet.

De zaterdagavonden van Eldorado Zomerfolk beginnen 20.30 uur en duren in beginsel tot 22.30 / 23.00 uur. Daarna zal ook nog wel muziek gemaakt worden, maar tussen genoemde tijden mag het thema centraal staan: Nuw Westfries. Hieronder bouwstenen voor een leuke gedachtenwisseling over de grenzen van de taal. We kunnen het in de publiciteit best 'debat' noemen, maar de organisatie ziet het meer als een uitwisseling van gedachten en visies op taal en dialect.

Live gezongen voorbeelden van de hedendaagse Westfriese liedcultuur: Wigert Dronkert vormt met broer Theo de groep Skotwal. Sint Pancras-gewortelde Americana Westfrisia. Bert van Baar zet eigentijdse volksmuziek vanuit uiteenlopende muziekinstrumenten onder teksten van Ina Broekhuizen-Slot. Gasten welkom.
Voordracht door Ina Broekhuizen-Slot, Netty Zander en gasten.
Projectie van Westfriese videoclips.
Discussie aan de hand van stellingen.

Volgorde:
20.30  Welkom algemeen Eldorado Zomerfolk 2011 BvB
20.35  Westfriese liedjes, bv. 5 nummers door BvB
21.00  Voordracht Netty & Ina
21.15  Liedjes Skotwal, bv. 5 nummers
21.45  Pauze waarin Westfriese videoclips
22.00  Gedachtenwisseling van bv. 30 /45 minuten
22.30  Liedjes Skotwal / BvB / Gasten

STELLINGEN 23 juli 2011
1. Een taal / dialect heeft regels nodig om te overleven.
2. Afspraken over taal / dialect zijn net zo hard als Europese besluiten over natuurbeheer.
3. Elke plaats, buurt, straat, familie, maar ook situatie of sfeer heeft zijn eigen taal.
4. In één streek is plaats voor één dialect.
5. De kwaliteit van een landschap kan bijdragen aan de kwaliteit van een taal / dialect. [Taal of dialect, dat is een strikt wetenschappelijke scheiding, zegt dus niets over de kwaliteit van het gebodene: een keurig omlijnde eenheid van woordenschat, grammatica, vervoegingswijzen, vergelijk maar met het Latijn.]
6. De overheid draagt namens de burgers zorg voor het behoud van ons cultureel erfgoed, dus ook voor het behoud van deze dialecten.
7. Wie een dialect gebruikt, moet ook zoveel mogelijk woorden uit dat bewuste dialect. [Weg met vreemde woorden. We zitten als Nederlanders al met 'er voor gaan...' - 'meest mooie...' - 'dat staat voor...' i.p.v. 'het betekent'.]
8. Het vertalen van internationaal bekend werk (J. Brel, B. Dylan, etc.) naar het Westfries is een verrijking van het Westfries.
9. Het Westfries leent zich beter voor een landschapsbeschrijving dan voor het beschrijven van een geweldsdelict of ziekenhuisoperatie.

Vragen:
Waarom is het Westfries geen wereldtaal zoals het Engels?
Wat is het perspectief voor ons dialect?
Kan muziek een rol spelen bij het behoud van WFR Cultuur?
Bedoelen we met 'behoud van de West-Friese cultuur' een bepaalde periode? [Zoals 'natuur' voor sommige natuurbeschermers de Nederlandse natuur van eind mei 1920 is?]

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.