Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2011

Westfriezendag op de mooiste dag van het jaar!

Op, volgens de weerberichten, de mooiste dag van het jaar werd de Westfriezendag 2011 gehouden. Ruim 250 leden bezochten op zaterdag 3 september de jaarvergadering in schouwburg Het Park in Hoorn. De hele dag stond in het teken van agrarisch West-Friesland. De agenda werd vlot afgewerkt. Als nieuwe bestuurslid en beoogd penningmeester kozen de leden Peter Koopman uit de Zuidermeer. Joop Schouten werd herbenoemd, evenals Hans van Kampen en Jan Smit. De contributieverhoging, voor gewone leden van € 27,50 tot € 30,--, werd goedgekeurd door de vergadering.
Tot hun verrassing werden tot leden van verdienste benoemd: Dick Bakker uit Hoorn en Jan en Margreet de Reus uit Avenhorn.
De Westfrieslandprijs 2011 ging naar de stichting Veldzorg Oosterdel in Broek op Langedijk.
Na afloop van de vergadering zongen Marijke Smit, Klaasjan Bak, Joop Schouten, Kees Kraakman en Jan Steltenpool over het land en het werken daarop, over molens en de markt. De eerste drie werden begeleid door Wil Luiken op de vleugel.
Na de lunch werden zes excursies gehouden.
Een diner sloot deze geslaagde Westfriezendag af.

Hieronder de openingstoespraak van de voorzitter, de toespraken voor de leden van verdienste en die bij de uitreiking van de Westfrieslandprijs.
Daarna volgt een fotoreportage van enkele excursies plus een verslag van de excursie naar Agriport.

Openingstoespraak

Beste mense, vriende en vriendinne van 't Westfries Genoôtskap
Names 't bestuur van 't Westfries Genoôtskap zou ik zegge wulle:
welkom, van harte welkom allegaar op deuze Westfriezedag!
Op deuze agrarische Westfriezedag. Want dat is 't!
Deur alle eêuwe heen, en vezelf nou nag altoid, is West-Friesland 't gebied van land- en tuinbouw, van zaadteêlt, bolleteêlt en veehouwerai. Over die onderwerpe gane de eerste drie boeke die uitkomme in ons nuwe Westfriese Historische Reeks.
De Auroraprois ging dut jaar nei 't Saet & Cruytmuseum in Andoik en ok de Westfrieslandprois 2011 kroigt een agragrische bestemming.
We gane vemiddeg op roet nei alderhand plaase die met land, groei en bloei te maken hewwe en deer reken ik ok de boerderaaie en een môlen bai.
We wete allegaar dat 't puur verandert in de agrarische sector. D'r komme al grôterder bedroive, denk an de glastuinbouw en an de melkveehouwerai. Ik skreef 't al in m'n voorwoord in 't Vierkant: in 1997 ware d'r in West-Friesland 162 vollegrondsgroentebedroive en 300 bollebedroive, tien jaar later ware dat 'r 81 en 151, de halft minder zowat. Maar die 232 bedroive werkte wel op meer hectares grond as tien jaar deervoor.

Hoe zal 't worre in West-Friesland? Jan Pannekeet prakkezeerde deer zeker dertig jaar leden al over in een gedicht.
Van belang is de mense die hier weune en de plaaselijke en provinciale besture te woizen op de historische waardes van een gebied en op bepaalde landskappelijke kenmerke.
Belangroik is 't om de mense te vertellen over de geskiedenis en hullie 't oigene van West-Friesland zien te leiten!
Dát is onder meer werk voor ons genoôtskap, voor ons allegaar!

Welkom an onze erelede, an onze lede van verdienste, an de mense die we speciaal noôd hewwe voor vedaag en an alle lede die in kostuum deuze dag kleur geve!
Een roik gezicht! 't Kostuum is een waardevol deêl van de cultuur van West-Friesland. Met liefde maakt, met zoveul zurg antrokken en nou lope jullie d'r terecht groôsk mee te pronken!

Ok dut jaar misse we mense. Bekende gezichte, trouwe lede.
Ik noem ons lid van verdienste en oud-voorzitter van de stichting De Zijper Molens en de Westfriese Molens: Koos Groot. Hai werd 90 jaar, hai overleed van 't voorjaar. Hai was een man die z'n liefde voor en z'n kennis over West-Friesland altoid en overal met ouwe en nuwe West-Frieze deêlde. Hij kon goed vertelle, niet enkeld pratend maar ok skroivend. Op de dag van z'n crematie stonde alle môlens van de twei stichtings in de rouwstand.
Wai gedenke met eerbied en dankbaarhoid alle lede die dut jaar wegvallen benne.

D'r benne vedaag ok nuwe lede op onze jaarvergaring. Die nuwe lede hewwe we venochend ontvangen bai een tafel in de hal.
Welkom! Ik hoop dat jullie je gauw thuisvoele zalle binnen de vereniging.
We hewwe bericht kregen van de burrie van Hoorn, 't speet 'm bar, maar hai kon niet komme venochend. Wel is wethouwer Ronald Louwman in de zaal. Welkom!
Burgemeester van Veldhuizen zal wél de najaarsstreekmiddeg opene, die op 5 november houwen wordt in de Noorderkerk.
Ja, die streekmiddeg! Dat zal 'm worre!
De commissie Kap en Dek is 'r al toide mee doende. We kroige deer een merakels mooie kostuumshow te zien met kleding uit de voiftiende eêuw tot an 1920.
Wat zou je denke van Betje Wolf en Aagje Deken in kleding uit hullies toid, van een Biedermeier japon en een Victoriaanse japon van donkerblauwe zoide met crinoline?
Hé, hew ik venochend al niet een paar mense zien in zukke skitterende kostuums? Ja, zai benne hillegaar speciaal voor deuze dag ankleed.
Mag ik vrage of Jannie Bleeker en Christiaan Tuck effies op 't podium komme wulle?

Mense, je begroipe wel dat 't mooi is as 'r zoveul mogelijk volk in de Noorderkerk zit op 5 november. Jullie hewwe d'r een folder over meekregen. Voor 12 euro bè-je koopman! Neem ok gerust are mense mee, 't wordt vast een mooie middeg.

We benne samen an 't vooruit koiken.
Deer wou ik nag heêl effies mee deurgaan.
Oktober is de maand van de geskiedenis. Deer doet 't genoôtskap an mee met twei filmmiddage. Op 16 oktober wordt de film ‘Leven en werken van de Westfriese boer’ van Daan Pool vertoônd in 't Wapen van Wieringerwaard. Op 23 oktober ken iederien in De Vriendschap in Wadway komme te koike nei alderhand historische films, bevoorbeêld over de K.I. in Soibekarspel en de troinramp in Westwoud.

Op 13 november is 'r een kennismakings middegie voor de nuwe lede in 't Kerkhuys in Spanbroek.

We hope in de herfst 't derde deêl te presenteren van oôs nuwe Westfriese Historische Reeks. Met die reeks werke we vezelf nauw samen met de commissie Geskiedskroiving.
Dat derde deêl zal gaan over tuinbouw en zaadteêlt en wordt skreven deur Martin Hoogland en Nanne Groot.

En we benne hard an 't werk met 't kinderboek. Deerin komme verhale te staan over de Westfriese Omringdoik en de joôs worre noôd om 'r opuit te gaan nei museums en om te zoeken nei skatte, die skuil douwd benne, geocaching noeme ze dat.

As we samen terug koike, den ken ik zegge: behalve een boekejaar was 't ok 't jaar van de Westfriese Vlag.
In november werd de vlag inskreven bai de Hoge Raad van Adel as officiêle streekvlag en dat is toch heêl bijzonder. Want West-Friesland heb gien oigen bestuur (of zou 't 'r nag r's van komme dat 'r ien gemeente West-Friesland komt?). Een oigen bestuur is nôdig om een vlag vast te stellen. Deerom bedochte we, samen met de gemeente Hoorn, om alle gemeenterade te vragen of ze instemme wouwe met de vlag. Noh, dat is beurd en ze zoide allegaar 'ja'. Noh ja, 't koste hullie niks vezelf, dat skeêlde moet je maar rekene.
Sterker nag: alle gemeentes krege van oôs genoôtskap een vlag anbôden.
Toe kwamme d'r drekt vrage van: wanneer kenne we die vlag nou uitsteke? Deerom hewwe we de Westfriezedag uitroepen tot Westfriese Vlaggedag.
En hewwe jullie je vlag uitstoken venochend, hewwe jullie al een vlag zien wapperen? We raaie vemiddeg overal op an, misskien ziene we d'r den nag wel meer.
D'r benne nou ok kloine vlaggetjes te koop (zien leite) voor op een skuit of an je caravan.
En vezelf de gevelvlag, de mastvlag en een skitterende wumpel.
Bai onze tafel in de hal kè-je die allegaar kope.
Trouwes: hè-je al keken bai al die tafels deer? D'r is heêl wat te zien en te koop!

D'r is een zoôt beurd in 2010/2011. Jullie kenne 't allegaar leze op de website en in 't Vierkant.
Ien ding wul ik nag noeme. We hewwe een nuwe commissie!
En die commissie heb oigelijk ok te maken met 't thema van vedaag.
Want 't landskap in West-Friesland verandert, ik hew 't al noemd. Boere, tuinders, fruittêlers skaaie d'r uit. Stolpboerderaaie worre verkocht, sloopt of verbouwd.
Met ouwe tuindershuize beurt 't zelfd. In Zwaag is 'r gelukkig vlede jaar ien restaureerd, maar hoe veul kere verdwoine d'r niet (meist zonder dat je d'r erg in hewwe) boereplaase en are ouwerwisse huize.
Deer is woinig an te doen.
Maar wél kenne we de boerderaaie en huize, die ingroipend verbouwd of sloopt worre, vastlegge voordat ze vort benne.
Vastlegge deur 't maken van foto's, deur 't opmeten en beskroiven, deur 't uitzoeken van de geskiedenis van de mense die d'r weunde.
De nuwe commissie is deervoor in touw.
Ze benne nag maar net begonnen, maar toch...
Twei boereplase hewwe ze op skot: ien op Koningspade 28 in Hoogwoud en ien op de Burcht in De Goorn.
De naam van de commissie is Bouwhistorische commissie.
Ik wens de lede veul succes met hullies werk.

In 't beloidsplan staat dat we een enquête houwe zalle onder de lede en misskien ok onder are mense. In die enquête vrage we nei jullie bevindings over 't genoôtskap, 't jaarboek, 't Vierkant en alderhand are zake. Zo wulle we koike of we op de goeie weg benne of dat 'r dinge aars kenne.
Misskien sture we 'm mee met de nuwsbrief in december. Dat is net zô'n maand om lekker van alles op te skroiven.
Alvast bedankt voor 't invullen.

We prakkezere ok over een nuwe ledewerfactie! Deervoor zalle we jullie hulp weer inroepe, want lede die lede werve, zuks werkt deurgaans 't beste.

Nuwskierig - dat benne West-Frieze. Hoe hiet je, van wie bè-je d'r ientje, weer kom je vedaan, wat doen je voor de kost.
Deerom stel ik de bestuurslede effies an u voor.
- Onze nestor Joop van Diepen uit Oosterblokker, in 't bestuur sinds 1973! Bestuursafgevaardigde in de stichting voor Landelijk Schoon.
- Jan Smit uit Opperdoes, vice-voorzitter en tot an vedaag penningmeester,
- Stan Nuveen uit Obdam, secretaris, bestuursafgevaardigde in de reiscommissie en contactpersoon voor de redactiecommissie,
- Harold Bos uit Alkmaar, redactielid 't Vierkant, en voorzitter van de stichting Westfriese Families,
- Joop Schouten uit Schagen, bestuurslid van de stichting de Westfriese Molens,
- Hans van Kampen uit Schagen, bestuursafgevaardigde Kap en Dek en in de Vereniging Westfriese Monumentale kerken,
- Netty Zander uit Hoogwoud, bestuursafgevaardigde in de stichting Projector en in de Adriaan Donker Stichting,
- Maarten Dekker, bestuursafgevaardigde in de commissie Geschiedschrijving
- Margo Haakma,
- Anneke Helder.
En den vezelf onze spin in 't web in 't Timmermansgildehuis: Corina van Willegen uit Zwaag. U hoort heur stem an de têlefoôn, u ziet 'r as u de deur van 't gildehuis opendoet.
Voor deuze dag heb ze weer een hêle zoôt werk verzet. Dank deervoor!
Dank ok an de bestuurslede en an alle mense die hêlegaar voor niks zoveul doene en hullies beste krachte geve voor de cultuur en de historie van West-Friesland.

Hiermee open ik de vergadering.
Dank u wel.

Leden van verdienste

Dick Bakker
Beste leden van het Westfries Genootschap,
Op dit moment wil ik de vergadering onderbreken voor een drietal feestelijke taken.
Als eerste wil ik een man huldigen die zich sinds 1985 voor ons genootschap inzet. Hij doet dat op een bijzonder nauwkeurige wijze en met veel vakmanschap.
Hij houdt zich bezig met een aspect van het vastleggen van historie dat vrijwel iedereen aanspreekt, namelijk met beeldmateriaal.
Ik heb het over de heer Dick Bakker van de stichting Projector.
Dick, mag ik vragen of je hier op het podium wilt komen? Zou mevrouw Bakker hier ook naar toe kunnen komen?

Dick, je kwam in 1985 bij de filmcommissie van ons genootschap.
Je had echter al lange tijd met films en filmen te maken. Als operateur van het Winston- en het Victoria-theater was het niet alleen je taak om films voor het bioscooppubliek te vertonen, maar tevens had je de zorg voor het onderhoud van de apparatuur en het herstellen van films die beschadigd raakten: met name de kapotte perforaties in films waardoor die gaan “trillen”.
Toen de toenmalige intendent van het Westfries Genootschap, Klaas Molenaar, een historische film voor het Genootschap had weten te bemachtigen, de zg. “Cohenfilm”, werd deze film voor een opknapbeurt naar de fa. Osinga in Hoorn gebracht. Deze schakelde voor dit werk Dick Bakker in. De filmrestauratie pakte dermate goed uit dat Dick Bakker gevraagd werd om toe te treden tot de Filmcommissie. De commissie werd in 1988 omgezet in een stichting, Stichting Projector.
Je verzamelt allerlei filmopnamen, van Hoorn, maar ook van opnamen uit de diverse West-Friese dorpen.
Voor Stichting Projector werden deze filmopnamen later overgezet op videobanden en na 2000 van video naar cd en dvd. Zo heeft Stichting Projector een archief vol opnamen van zowel activiteiten van het Westfries Genootschap als kopieën van diverse dorpsfilms.
Je hebt me daar deze week nog vol enthousiasme over verteld.
Tijdens de middagen in oktober zullen we daarvan kunnen genieten.

Je verrichtte de nodige reparaties aan de Grootslagfilm en aan de film van Daan Pool.
Op jouw initiatief werd de Grootslagfilm voor de verkoop op video overgezet.
Die films ging je draaien voor verenigingen. Later met assistentie van Frans Leek. Heel West-Friesland werd zo doorkruist. Met altijd dankbaar publiek.
Actief was je ook bij nieuwe opnamen over West-Friesland. Zo assisteerde je bij opnamen van series als “Nieuw in West-Friesland”, “Veranderend West-Friesland”, Kerkgebouwen op het platteland van West-Friesland en dit jaar trok een werkgroep, waar jij deel van uit maakte, er op uit om alle raadhuizen in West-Friesland op foto vast te leggen. Actueel, nu raadhuizen door de recente gemeentelijke herindeling toe zijn aan een herbestemming. Het voormalige raadhuis van Schagen kon nog net worden vastgelegd. Twee dagen later was het gesloopt.

Dick, voor Stichting Projector, voor het Westfries Genootschap en eigenlijk voor heel West-Friesland ben je van onschatbare waarde!

Het bestuur stelt aan de leden voor om te benoemen tot lid van verdienste in het jaar 2011: Dick Bakker uit Hoorn.

Margreet de Reus-Kilsdonk en Jan de Reus
Dan wil ik uw aandacht vragen voor de volgende huldiging.
Het gaat hier om twee mensen, een man en een vrouw, die ieder op zijn beurt en met eigen talenten, veel hebben gedaan én nog doen voor ons genootschap.
Zij op het gebied van kostuums en textiel, hij als haar rechterhand en als vrijwilliger in het Timmermansgildehuis.
Ik wil graag Margreet en Jan de Reus uitnodigen op het podium te komen.

Margreet, je was van 1990 tot en met 2010 uitstekende secretaresse van de Commissie Kap en Dek. Je bent goed in de knipkunst, het logo van de commissie is dan ook jouw werk.
Je hebt kennis van textiel en zilver, als deskundige op dat gebied ben je aanwezig bij de bijeenkomsten van Schatten uit de kast.
Jan, al tien jaar ben je als vrijwilliger op diverse taakvelden betrokken bij het Westfries Genootschap. Wekelijks op woensdag ben je daar te vinden, voor het opschonen en bijhouden van ons archief en voor talloze andere klussen. Niets is je te veel daarbij.
Margreet droeg 22 jaar lang de verantwoordelijkheid voor de inbreng en de samenstelling van de jaarlijkse veiling in Berkhout. En Jan, jij was daarbij altijd haar steun en toeverlaat. Jullie stelden je huis open om al het aangeleverde materiaal een aantal weken te bewaren.
Margreet, het is je altijd goed gelukt om de ingebrachte stukken van één persoon achter elkaar te veilen en er dan toch een gevarieerde veiling van te maken.
Jan maakte foto's van bijzondere objecten en jullie zorgden voor een duidelijk kavellijst voor de aanwezigen.
Samen staan jullie vaak achter de pr-kraam van ons genootschap. Ook vanochtend stonden jullie weer klaar in de hal.

Het bestuur stelt u voor om te benoemen tot leden van verdienste Margreet de Reus-Kilsdonk en Jan de Reus.
Van harte gefeliciteerd.

Westfrieslandprijs 2011
Dan wil ik overgaan tot de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2011.
Deze prijs wordt gegeven aan een persoon, een groep of een instelling die zich bijzonder inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef dan wel het ontwikkelen van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied en passend bij de doelstellingen van het Westfries Genootschap.
Dit jaar konden leden onze vereniging voor het eerst kandidaten aandragen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de prijs.
Een onafhankelijke adviescommissie heeft één van deze voorstellen gehonoreerd en dit gemeld aan ons bestuur. Bij dezen dank ik de leden van dit orgaan voor hun werk en hun goed onderbouwde advies.
Het bestuur heeft de voordracht van de commissie unaniem overgenomen.
Zoals ik al zei: de Westfrieslandprijs 2011 heeft een agrarisch tintje, een tuinderstintje.

Langedijk, tot ruim halverwege de vorige eeuw het Rijk der Duizend eilanden. Toen kwam de verkaveling van het Geestmerambacht: het land werd op de schop genomen, kleine tuinders stopten met hun bedrijf, er kwamen nieuwe wegen en nieuwe percelen en sloten.
Een gebied van 80 hectare, het Oosterdelgebied in Broek op Langedijk, bleef zoals het was, om de komende generaties een beeld te geven van het oude landschap. Het gebied werd overgedragen aan Staatsbosbeheer.
Diverse tuinders waren daar toen nog, op de ruim 230 akkertjes werkzaam. Het restant van dat beroemde Rijk, dat meer dan 15.000 eilanden telde.
Maar... de tuinders verlieten langzamerhand het gebied, de smalle akkers verruigden, de natuur kreeg de overhand, het landschap verwilderde.
Sinds 2005 is dat veranderd. In dat jaar droeg Staatsbosbeheer het onderhoud van het gebied over aan de stichting Veldzorg Oosterdel voor een eerste periode van tien jaar.
De stichting beheert het Oosterdelgebied en heeft daarbij als criteria:
- de cultuurhistorische waarden van het landschap herstellen en handhaven,
- natuur- en milieu- educatieve waarden herstellen en handhaven,
- het versterken van de functie van het Oosterdelgebied als museaal landschap.
Om dit beheer te kunnen uitvoeren zijn er werkgebouwen en een zorgtuinderij gerealiseerd. Scorlewald heeft de zorgtuinderij gesticht met een wooncomplex voor 12 cliënten.
De stichting is in 2009 gestart met het project Herstel Erfgoed Oosterdel. Daarvoor is provinciale en Europese subsidie toegekend, 10% van de kosten betaalt de stichting zelf.
Doel is de natuur- en cultuurhistorische waarden van Landschapsreservaat Oosterdel te herstellen, opwaarderen en versterken op zodanige wijze dat het gebied weer zijn sociaal economische vitaliteit terugkrijgt.
Dit gebeurt onder meer door:
- cultuurhistorisch herstel van de eilanden,
- herstel van de landschapsstructuur,
- herstel van de gronddammen,
- aanleg van plasdraszones op een aantal locaties waar vroeger greppels of sloten liepen,
- handmatig en met licht materieel bewerken van de ‘natte’ eilanden,
- omschakelen naar biologische teeltwijze.
Kortom: het monotone landschap zal veranderen in een afwisselend open landschap met biologische tuinderijen op herstelde eilandprofielen, die geschikt zijn voor vollegrondsgroenteteelt waar Langedijk eeuwenlang om bekend was.

Beste mensen, u hebt het al begrepen: het bestuur van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland kent de Westfrieslandprijs 2011 toe aan de stichting Veldzorg Oosterdel te Broek op Langedijk.
Mag ik de bestuursleden van de stichting: Bram Leegwater, Gijs Schram en Jan Stam en de adviseur van het bestuur Joka van Gosliga, uitnodigen op het podium te komen.

De Westfrieslandprijs bestaat uit een bedrag van 1500 euro en een oorkonde.
Met het uitreiken van deze prijs toont het genootschap haar waardering voor de inzet van de stichting voor het herstel en het versterken van de natuur- en de cultuurhistorische waarden van Landschapsreservaat Oosterdel.
Van harte gefeliciteerd.

Tekst: Ina Broekhuizen-Slot

Onderstaande foto's zijn gemaakt in de anthuriumkwekerij Dekker en de vlindertuin in het Waarland. Fotograaf: Ina Broekhuizen-Slot.

Wel duizend vlinders zijn er in de vlindertuin. Vanwege het zonnige weer vlogen er veel rond. Hieronder een aantal mooie exemplaren.
Ons trouwe lid, mevrouw de Wit uit Enkhuizen, bij een prachtige vlinder.
Ons trouwe lid, mevrouw de Wit uit Enkhuizen, bij een prachtige vlinder.

Even uitrusten op een bankje in de tuin.
Even uitrusten op een bankje in de tuin.

Barbara Donker uit Wognum geflankeerd door de heer en mevrouw Kistemaker uit Andijk.
Barbara Donker uit Wognum geflankeerd door de heer en mevrouw Kistemaker uit Andijk.

De bloeiende anthuriums.
De bloeiende anthuriums.

Even bijpraten.
Even bijpraten.

Nieuwe aanplant in een nieuwe kleur: donkerrood.
Nieuwe aanplant in een nieuwe kleur: donkerrood.

Uitleg in de kas.
Uitleg in de kas.

Zo worden de bloemen verpakt en verzonden.
Zo worden de bloemen verpakt en verzonden.

Hè, hè, wat is het warm! Gerian Helder, Annegré Silver en Tiny Morsink zakken even uit na de rondleiding.
Hè, hè, wat is het warm! Gerian Helder, Annegré Silver en Tiny Morsink zakken even uit na de rondleiding.

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.