Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Nieuws » 2011

Auroraprijs voor museum Saet & Cruyt

Op zaterdagochtend 2 april reikte Ina Broekhuizen, voorzitter van het Westfries Genootschap, de Auroraprijs uit aan het Nationaal Museum Saet & Cruyt in Andijk. Dit gebeurde tijdens de opening van de nieuwe tentoonstelling ‘Cruyt/Kruiden, verrassend veelzijdig’. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 750 euro.

Het Nationaal Museum Saet & Cruyt viert dit jaar het 25-jarig jubileum van het verblijf op de huidige locatie. Ter gelegenheid daarvan werd het boek ‘Zonder verleden geen toekomst’ gepresenteerd, een overzicht van een kwart eeuw museale activiteiten.
Als cadeau kreeg het museum niet alleen de Auroraprijs, maar ook de unieke boekencollectie van J. Weinmann getiteld ‘Duidelijke vertoning eeniger duizend in alle vier waerelds deelen wassende bome, stammen, kruiden — 1736-1748’. Dit geschenk was afkomstig van wijlen Simon Sluis. Zijn dochter Elly Bakker-Sluis hield een inleiding over deze boeken, ook schonk ze het museum een schilderij gemaakt van zaden.
Henk Driessen vertelde over de stand van zaken betreffende Seed Valley, de samenwerkingsorganisatie van verschillende bedrijven rond Enkhuizen en in Harenkarspel die als doel heeft de zaadteelt en andere teelten te promoten en bekend te maken onder een breed publiek.

Auroraprijs voor museum Saet & Cruyt.

‘Met een ergie’
De Auroraprijs werd overhandigd aan de heer Pieter de Vries, voorzitter van het museum Saet & Cruyt, nadat Ina Broekhuizen onderstaande toespraak had gehouden.
‘Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Ina Broekhuizen, voorzitter van het Westfries Genootschap. Samen met vice-voorzitter en penningmeester Jan Smit en bestuurslid Netty Zander ben ik naar Andijk gekomen. Niet alleen omdat dit een feestelijke ochtend is in een interessant museum, nee, we komen ook ‘met een ergie’.
‘Laat je trakteren door een museum’ is het thema van dit museumweekend.
Ik zou deze zin willen omdraaien in ‘trakteer een museum’. Want dat komen we hier doen.
We trakteren het Nationaal museum Saet & Cruyt op een prijs.
Op de Auroraprijs.
Wat is de Auroraprijs?
De Auroraprijs wordt één keer in de drie jaar toegekend aan een organisatie of een persoon die een bijzonder presentatie levert op agrarisch gebied in Noord-Holland.
De historie van de prijs begint in 1964. Dan is de zuivelfabriek Aurora in Opmeer vijftig jaar in productie. Het bestuur besluit een fonds in te richten: het Aurorafonds. Uit de rente van dat fonds wordt een prijs gefinancierd.
In 1979 wordt de fabriek opgeheven. Er ontstaat een nieuwe zuivelcoöperatie Melkunie Holland met een hoofdkantoor in Woerden.
In 1980 wordt het beheer van het fonds overgedragen aan het bestuur van het Westfries Genootschap. Sinds die tijd reiken we elke drie jaar de Auroraprijs uit. Voorgaande winnaars waren onder meer het Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg in Schagen, de Pomologische Vereniging Noord-Holland en museum De Anloup in de Zuidermeer.
Unaniem heeft het dagelijks bestuur van het Westfries Genootschap besloten de Auroraprijs 2011 toe te kennen aan uw organisatie.
Het streven van het genootschap en het streven van Saet en Cruyt komen overeen. Namelijk het bewaren van de geschiedenis en de cultuur, wij van West-Friesland en u van de oorspronkelijke zaadbedrijven uit dit gebied.
Ons nieuwste initiatief is de uitgave van drie boeken over de agrarische geschiedenis van oostelijk West-Friesland.
Het eerste boek, over de bollenteelt, verscheen in januari, het volgende deel zal binnenkort uit komen, dat gaat over veehouderij, en het derde boek over tuinbouw en zaadteelt, komt dit najaar uit.
Uw werk stoelt op drie pijlers:
-  verzamelen en beschrijven
-  conserveren en bewaren
-  tentoonstellen.
Het initiatief van de oprichters om de historie van het zaadvak te bewaren is prijzenswaardig. U hebt naderhand veel initiatieven ontwikkeld om de verworven kennis te verspreiden, ik denk aan diverse uitgaven, tentoonstellingen, spreekbeurten en presentaties.
Voor al uw werk hebben wij veel waardering, vandaar de toekenning van de Auroraprijs 2011 aan het nationaal Saet & Cruyt Museum in Andijk.
Bij de prijs hoort een geldbedrag van 750 euro en een oorkonde.
Ik hoop dat u voor dit bedrag een goede bestemming zult vinden.
Van harte gefeliciteerd.’

Tekst: Ina Broekhuizen

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.