Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Nieuws » 2011

West-Friezen op bezoek in Valkkoog

Een zonnige middag, deze zaterdagmiddag de veertiende mei 2011. Wel een pittig windje, dat zeker in het vlakke gebied rondom Valkkoog goed voelbaar was. Maar dat mocht de leden van ons genootschap niet deren. Zeker honderd West-Friezen togen naar het kleine dorp aan de Westfriese dijk. Daar werden ze begroet met koffie, thee en koek en daar keken ze, lopend over de grafzerken, hun ogen uit in het mooie kerkje met zijn vele uitnodigende banken.

West-Friezen in de kerkbanken.
West-Friezen in de kerkbanken.

Om half twee opende Ina Broekhuizen de middag met volgende woorden:
'Van harte welkom op de voorjaarsstreekmiddag van ons genootschap.
Welkom wethouder Cappon van de gemeente Harenkarspel, welkom aan de leden van het Eenigenburger Gemengd Koor onder leiding van Cees Langedijk.
Welkom aan u allen, leden van het WFG en belangstellenden.
Want er zijn een aantal verrassende gasten vanmiddag. In de eerste plaats de predikant die in de vijftiger jaren in de pastorie hiernaast woonde en in deze kerk preekte. Hij is 93 jaar en komt speciaal voor deze middag vanuit Harlingen hiernaar toe: dominee Marius Pool. Nog één bijzonderheid: hij heeft mij 59 jaar geleden gedoopt in de kerk van Sint Maarten.
Dan zijn er vijf leden van de familie Dekker aanwezig: Marjan, Matty, Jan, Thijs en Gert. Hun komst heeft te maken met het verhaal dat Joop Schouten straks zal vertellen over Thijs Dekker en Maartje Bakker.'

Vervolgens stond ze stil bij de genootschapsactiviteiten van de eerste vier maanden van dit jaar en daarna gaf ze het woord aan wethouder Cappon. Hij vertelde over de bijzonderheden van de gemeente Harenkarspel, voor belangstellenden was er een kleurige brochure van het gebied.

WFG-bestuurslid Joop Schouten woonde jarenlang in Valkkoog, hij gaf ons een kijkje in de geschiedenis en stond met name stil bij de levens van de boeren en boerinnen van de Valkenhof, de boerderij aan het eind van het dorp, die binnenkort wordt gesloopt.

Aanleiding tot dit verhaal vormde de grafsteen van Thijs Dekker en Maartje Bakker, die achter de kerk staat. Verrassend voor Joop was dat deze slecht leesbare en overwoekerde steen deze winter helemaal opgeknapt was en op 29 april teruggeplaatst was. Wie had dat voor elkaar gemaakt? Het bleek een actie van Jan Dekker uit Sint Maartensbrug, nazaat van Thijs Dekker. Wat een toeval! Joop verhaalde van de levens van de oude Valkkogers en naderhand kon iedereen de - zo goed als nieuwe - steen bekijken.

Het optreden van het Eenigenburger Gemengd Koor onder leiding van Cees Langedijk sloot het programma voor de pauze af. Het koor zong een aardig lied over West-Friesland en sloot af met 'As je nei West-Friesland gane' en 'Dut is 't land', liederen die enthousiast meegezongen werden.

Na de pauze ging iedereen op pad naar diverse plekken in de omgeving, fietsend, wandelend en met de auto. De geslaagde voorjaarsstreekmiddag werd afgesloten met een gezellig samenzijn met drankje en hapje.

Aandacht voor de uitleg van Jan Schrijver.
Aandacht voor de uitleg van Jan Schrijver van het biologisch dynamische bedrijf De Lepelaar in 't Rijpje.

Inpakken van raapstelen op het bedrijf.
Inpakken van raapstelen op het bedrijf.

De koolrabi groeit voorspoedig.
De koolrabi groeit voorspoedig.

Rondleiding in de kas.
Rondleiding in de kas.

Op het land met op de achtergrond woonhuis, schuren en kas.
Op het land met op de achtergrond woonhuis, schuren en kas.

Foto's Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.