Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2012

Jaarboek 2012 gepresenteerd in Oosterleek

De achterzaal van herberg 't IJsselmeer in Oosterleek zat vol belangstellenden op zaterdagochtend 30 juni. Ruim vijftig mensen woonden daar de presentatie van West-Friesland Oud & Nieuw 2012, het 79e jaarboek van ons genootschap, bij.

Voorzitter Ina Broekhuizen verwelkomde de aanwezigen met de volgende woorden.
‘Welkom namens het bestuur van het genootschap en de redactiecommissie aan genodigden, bestuursleden van commissies en stichtingen, auteurs en fotografen, geïnterviewden, inpakkers van dit boek, de uitgever en de illustratoren, kortom aan u allen!
Wat plezierig dat u hierheen gekomen bent! Een mooie rit door zomers West-Friesland.
Hartelijk welkom in Oosterleek, vandaag zitten we helemaal aan de verste oostkant van ons werkgebied.
Vorig jaar in Schagen, daarvoor in Enkhuizen, we reizen van de ene kant naar de andere.
En dat is ook goed, zo verdelen we onze activiteiten over de hele regio. En dat is ook het geval met de onderwerpen van de artikelen in dit jaarboek.
Die zijn geografisch verdeeld, zo is er een artikel over Lord Murray (Medemblik), het Vroner kerkhof (Sint Pancras), De Kromme Leek (oostelijk W.Fr.) en de Broeker Veiling (Broek op Langedijk). Daarnaast zijn er interviews met Nico Schrijver (geboren en getogen in Warmenhuizen) en Teuna Engel uit Oudkarspel.
En ook over de Omringdijk werd geschreven. Die machtige dijk, onze eeuwenoude grens, ons terechte monument. Die dijk die ons behoedt en die wij op onze beurt dienen te behoeden.
Met beleid en met eerbied voor de waardevolle elementen. Met zorg én met visie op de toekomst. De Westfriese Omringdijk staat volop in de belangstelling. Het monument wordt gepromoot met allerlei activiteiten ten behoeve van het economisch en recreatief nut. De Westfriese Omringdijk als merk, hét logo voor West-Friesland. Herkenning en branding zijn de toverwoorden.
Aan onze hoge grens wordt ook gewerkt: jaren lang al. Het dijklichaam werd versterkt tussen Enkhuizen en Hoorn en binnenkort ook zuidelijk van Hoorn. Dat biedt kansen, denk aan de mogelijkheden voor archeologisch onderzoek, dat zorgt ook vooronbegrip, voor ondeskundige ingrepen, voor verlies en verandering.

Laten we ook hierbij hoeder van de dijk zijn en blijven.
Niet voor niets is de locatie van deze presentatie dus vlak aan de dijk.
In dit jaarboek vinden jullie een artikel over het veranderende denken over de Omringdijk van Martin Menger én een verslag van het archeologisch onderzoek naar de Spuiter van de hand van Michiel Bartels.
We zijn in Oosterleek. Zou het toeval zijn dat Oosterleek en omstreken deze week tot drie keer toe in de krant stond? Het waren artikelen over de volgende onderwerpen:
   1. Vertellers van de dijk gezocht.
   2. 25 jaar Stichting Behoud Oosterleeker Kerk + ontwerp nieuwe dorpsvlag.
   3. Skeletten gevonden in dijk bij Oosterleek.
Over het kerkje en de stichting vertelt straks Annemarie Sjerps. Over de skeletten horen we nieuws van Michiel Bartels en zowel het kerkje als het kerkhof en de skeletten kunnen we aansluitend aan de presentatie bezichtigen.
Dus: niet alleen luisteren vanochtend, maar ook an de loop en kijken!
Want kijken: daar gaat het om! Kijken naar alles wat ons omringt, kijken en vooral ook genieten.’

Hierna was het woord aan archeoloog Michiel Bartels. Met behulp van een Powerpoint presentatie stond hij stil bij de ontstaansgeschiedenis van West-Friesland, de bouw en de groei van de Omringdijk en de recente onderzoeken bij die dijk, waaronder het onderzoek naar de Spuiter. Over die spuiter gaat ook zijn artikel in het jaarboek. Tot slot vertelde Michiel over de gevonden skeletten en de verschillende opties die de aanwezigheid van die geraamtes zouden kunnen verklaren.
Daarna was het tijd voor het dialect. Anneke Molenaar uit Winkel en Peter Ruitenberg uit Bovenkarspel lazen hun verhalen voor, die ook in het jaarboek zijn gepubliceerd.
Er werd afscheid genomen van Ina Eilander die, samen met Tom Wester, jarenlang zorg droeg voor de inhoud van het dialectgedeelte. Zij werd hartelijk bedankt voor haar inzet, haar werk wordt voortgezet door IJs Broers uit Oudorp.

Aansluitend reikt Ina Broekhuizen het eerste exemplaar van het nieuwe boek uit aan Michiel Bartels. Zij noemde hem: ‘Kenner van de Omringdijk, graver in die dijk, onderzoeker van die dijk, verteller over die dijk, kijker naar die dijk en genieter van die dijk.&Rsquo;
De redactieleden ontvingen vervolgens collectief de ‘tweede&Rsquo; exemplaren, hetgeen vergezeld ging van een dankwoord van de voorzitter voor het vele werk aan deze uitgave.
Dank was er ook voor uitgever Peter Sasburg.

Ten slotte voerde Annemarie Sjerps het woord. Zij vertelde over de geschiedenis van het Oosterleeker kerkje, de oprichting van de stichting BOK (Behoud Oosterleeker Kerk) en de activiteiten van die stichting.
Na een korte pauze met een glaasje was iedereen in de gelegenheid de kerk, het schelpenkerkhof én de opgraving bij de dijk te bekijken.
Al met al een geslaagde presentatie van het 79e jaarboek!

Michiel Bartels vertelt over de skeletten bij de dijk.
Michiel Bartels vertelt over de skeletten bij de dijk.

Jan Smit en Michiel Bartels bij een deel van de vondsten uit de Omringdijk.
Jan Smit en Michiel Bartels bij een deel van de vondsten uit de Omringdijk.
Bas van Geel en Volkert Nobel.
Bas van Geel en Volkert Nobel.

Een van de opgegraven geraamtes.
Een van de opgegraven geraamtes.

Peter Ruitenberg en Jan de Groot.
Peter Ruitenberg en Jan de Groot.
Anja Zander en Jaap Meester.
Anja Zander en Jaap Meester.

De jaarboekredactie vergadert...
De jaarboekredactie vergadert, v.l.n.r. Tom Wester, Henk Kok, Ed Dekker, Martin Menger, Peter Smit en (op de rug gezien) Volkert Nobel.

Ed Dekker en Peter Sasburg.
Ed Dekker en Peter Sasburg.
Margreet en Jan de Reus, Lies Smit en Barbara Donker.
Margreet en Jan de Reus, Lies Smit en Barbara Donker.

Netty Zander (links) deelt aan het eind van de presentatie boeken uit.
Netty Zander (links) deelt aan het eind van de presentatie boeken uit. Rechts Joop van Diepen, Arie Bijman en Bram Leegwater.

 


Hé, is dat Westfries?

615. Een paar van die echte brakken (rakkers, deugnieten) van schooljongens hadden m'n fiets opgeknapt. Ik gaf ze 'n bogie ('n pluimpje) en wat bokkeneuten (pinda's, sausjes). Ze gingen bloid (blij) op huis an (naar huis).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.