Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2014

Voorjaarsstreekmiddag

Zonnige kennismaking met ruilverkaveling De Gouw

Op zaterdag 17 mei 2014 werd de voorjaarsstreekmiddag gehouden. Het programma zag er dit jaar iets anders dan dat van andere jaren. Deze keer waren er na de gezamenlijke bijeenkomst geen verschillende excursies, maar stond er een busrit door een mooi en bijzonder gebied op het programma.

Deelnemers aan de voorjaarstreekmiddag stappen bij Café 't Centrum in De Weere in de bus.

Deelnemers aan de voorjaarstreekmiddag stappen bij Café 't Centrum in De Weere in de bus.

Ruilverkaveling ‘De Gouw’ is de laatste klassieke landinrichting van Westfriesland. Het plan dat bij de stemming in 1990 werd aangenomen is in ruim twintig jaar uitgevoerd. Tegenwoordig wordt in plaats van complexe en ingrijpende landinrichtingsprojecten, gekozen voor veel flexibelere en overzichtelijkere projecten. Het totale gebied omvat 6.599 ha. Door de ruilverkaveling is het landschap veranderd. Voor de agrariërs werden grotere kavels gerealiseerd die goed bereikbaar zijn en dichter dan voorheen bij hun bedrijfsgebouwen liggen. Ook de afwatering van de landerijen is op de meeste plaatsen verbeterd. In het gebied zijn ook nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd en er zijn recreatiegebieden ontstaan.

Nieuwsgierige koeien bij de kaasboerderij van de familie Berkhout op de Gouwe in Hoogwoud.

Nieuwsgierige koeien bij de kaasboerderij van de familie Berkhout op de Gouwe in Hoogwoud.

In opdracht van het Westfries Genootschap heeft Stichting Projector de ruilverkaveling De Gouw vanaf het begin van het project tot aan het einde in beeld vastgelegd. Bij de afsluiting van het project is een prachtig boek gepresenteerd met de titel ‘De Gouw, de Geschiedenis van een Westfriese Ruilverkaveling’. Dit boek is bij het secretariaat van het Westfries Genootschap te koop.
Negentig leden kwamen aan het begin van de middag bij elkaar in Café Restaurant Partycentrum Het Centrum in De Weere.

Gearmd op weg naar de presentatie van Ted Berkhout.

Gearmd op weg naar de presentatie van Ted Berkhout.

Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap, opende de bijeenkomst met een korte toespraak, waarin hij iets vertelde over ruilverkavelingen in het algemeen en over de ruilverkaveling De Gouw in het bijzonder.
Burgemeester G.J.A.M. Nijpels van de gemeente Opmeer heette vervolgens een ieder van harte welkom in zijn gemeente. Van alle bij de ruilverkaveling De Gouw betrokken gemeenten heeft Opmeer de grootste oppervlakte in het gebied.

Enkele leden tijdens het bezoek aan het bedrijf van de familie Berkhout.

Enkele leden tijdens het bezoek aan het bedrijf van de familie Berkhout.

Hierna vertelde Cor van Dolder, destijds vice-voorzitter van de ruilkavelingscommissie, het een en ander over de ruilverkaveling De Gouw. Hij vertelde onder meer over de werkwijze van de commissie bij het oplossen van problemen. Mensen die bezwaren hadden tegen de gang van zaken werden zo veel mogelijk persoonlijk door hem bezocht om daarover te praten. Hij benadrukte ook het belang van de agrarische sector voor het natuur- en landschapsbeheer.
Ina Broekhuizen-Slot hield vervolgens een voordracht in het Westfries, waarbij zij de grond in het ruilverkavelingsgebied sprekend ten tonele voerde.

Ted Berkhout vertelt over de betekenis van de ruilverkaveling voor het familiebedrijf.

Ted Berkhout vertelt over de betekenis van de ruilverkaveling voor het familiebedrijf.

Na een korte pauze begon een busrit in een dubbeldeks bus onder leiding van Cor Spijker door het ruilverkavelingsgebied. Cor Spijker is projectleider geweest bij de ruilverkaveling De Gouw. Hij vertelde onder andere over het landschap en over de ingrepen en veranderingen in het landschap tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling.

Gezicht op Hoogwoud.

Gezicht op Hoogwoud.

Bij de kaasboerderij van de familie Berkhout op De Gouwe in Hoogwoud werd een tussenstop gemaakt. Ted Berkhout vertelde buiten bij de koeien welke betekenis de ruilverkaveling voor hen had. Door de ruilverkaveling was een enorme schaalvergroting mogelijk. Van 50 tot 60 koeien voor de verkaveling is het bedrijf gegroeid tot een omvang van 200 koeien. Het bedrijf omvat 100 ha land. Alle melk wordt verwerkt tot kaas. Van belang voor de ontwikkeling van het bedrijf is niet alleen de vergroting en de betere ontsluiting van de kavels geweest, maar ook de verbetering van de waterhuishouding.
Hierna reed de bus verder, waarna bij de Kolk van Dussen, een tweede tussenstop gemaakt werd. Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland gaf in de bus uitleg over het natuurontwikkelingsgebied tussen Lambertschaag en Aartswoud dat tevens waterberging is.

Het natuurontwikkelingsgebied en waterberging de Kolk van Dussen tussen Lambertschaag en Aartswoud.

Het natuurontwikkelingsgebied en waterberging de Kolk van Dussen tussen Lambertschaag en Aartswoud.

Na een rit van bijna twee uur kwam de bus terug bij Het Centrum in De Weere en werd de dag afgesloten met een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
Het was een geslaagde voorjaarsstreekmiddag. Het was leerzaam en gezellig en het prachtige zonnige weer gaf aan de dag en de busrit een feestelijk tintje.

Foto's Marijke Smit

Gezicht op Abbekerk.

Gezicht op Abbekerk.

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.