Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2015

Presentatie 82e jaarboek West-Friesland Oud en Nieuw in Noord-Scharwoude
Openingstoespraak voorzitter

Dames en heren,
Mijn naam is Jan Smit en ik mag u namens het bestuur van het Westfries Genootschap van harte welkom heten bij de presentatie van het 82e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw in restaurant De Burg in Noord-Scharwoude. WFON Jaarboek 2015.Mooi dat u met zo velen gekomen bent. Bestuursleden van het Westfries Genootschap, leden van commissies en bestuursleden van stichtingen, schrijvers van artikelen in het jaarboek, bezorgers en alle andere mensen die het Westfries Genootschap een warm hart toedragen. Een speciaal woord van welkom wil ik richten tot Aris Bouwens die zo meteen het eerste jaarboek krijgt en zijn vrouw Corrie. Ook wil ik speciaal verwelkomen Frenk Dieke onze contactpersoon bij HDC Media, het bedrijf dat al weer enkele jaren de ontwikkeling, productie en vormgeving van het jaarboek voor zijn rekening neemt.
Helaas kon niet iedereen die voor deze bijeenkomst uitgenodigd is komen. Ik zal ze niet allemaal bij name noemen, maar ik wil één uitzondering maken. Volkert Nobel en zijn vrouw kunnen er vandaag niet bij zijn.
Al weer een jaarboek. Het tweeëntachtigste al weer. Is zo'n jaarboek nog steeds zinvol?
Wie enigszins vertrouwd is met de Bijbel die weet dat Prediker in al zijn wijsheid al schreef dat er aan het maken van vele boeken geen einde komt en dat veel doorvorsen een afmatting is voor het lichaam. En toch is ons jaarboek wat mij betreft van grote en blijvende waarde. Het is meer dan een opsomming van feiten en cijfers betrekking hebbende op het afgelopen jaar. Het jaarboek is een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van ons gebied. In een vluchtige tijd als de onze blijft er behoefte aan waardevolle en betrouwbare informatie. Elk jaar slaagt de redactie erin om voor een gevarieerde inhoud te zorgen.

Restaurant De Burg aan de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude.

Restaurant De Burg aan de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude. (Foto Jan Smit)

Je kunt je afvragen of het in het digitale tijdperk nog steeds zinvol is om een papieren uitgave van het jaarboek te maken. Wat mij betreft is het antwoord positief. Ik vind het mooi om met een boek op tafel of op schoot mij rustig te verdiepen in datgene wat anderen allemaal voor mij uitgezocht hebben. En zo zijn er met mij nog velen. Even niet op een beeldscherm turen of onder het lezen binnenkomende e-mails bekijken. Er zijn ook nog steeds leden die niet vertrouwd zijn met de digitale technieken en die dus niets zouden hebben aan een jaarboek dat alleen maar digitaal te bekijken is. Ik denk dat de verzameling papieren jaarboeken voor veel mensen nog steeds een schat is die zij koesteren.
Maar zoals u weet zijn wij ook bezig met de jaarboeken digitaal te ontsluiten. Op de website van het Westfries Genootschap zijn inmiddels de jaarboeken van 1926 tot en met 1962 geplaatst. Binnenkort gaan we weer verder met het plaatsen. Zo komen we ook de liefhebbers van de digitale techniek en hen die via internet op zoek zijn naar informatie over Westfriesland tegemoet
Wat kunt u vanochtend allemaal verwachten? Eerst krijgt u een debat tussen de heren Ad Geerdink en Ko Groot. Vervolgens krijgt de secretaris van de redactiecommissie Ed Dekker het woord. Daarna zal ik het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek overhandigen aan Aris Bouwens. Na het bedanken van de redactiecommissie sluiten we het officiële gedeelte van deze bijeenkomst af. Daarna kunnen zij die dat wensen nog een kijkje nemen in de winkeltjes van Aris Bouwens.
Ik wens u een plezierige bijeenkomst toe.

Jan Smit

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.