Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2016

Oproep tuinderswoning

De Bouwhistorische Commissie van het Westfries Genootschap heeft als doelstelling kenmerkende en authentieke West-Friese gebouwen, die dreigen te verdwijnen of ingrijpend te worden veranderd, vast te leggen.
Dit vastleggen gebeurt door het maken van tekeningen, foto's, een technische beschrijving en zo mogelijk een beschrijving van de bewoningsgeschiedenis.
De projecten worden digitaal en schriftelijk gearchiveerd. De afgeronde projecten zijn te bekijken op de website van het genootschap www.westfriesgenootschap.nl/bouwhistorie.

De laatste tijd worden ook panden vastgelegd die nog niet gesloopt zullen worden, maar die een kenmerkende bouwstijl hebben.
In het kader daarvan is de commissie op zoek naar een authentiek ‘tuindersspul’ in westelijk Westfriesland. Het betreft een woning met aangebouwde bedrijfsruimte (koolschuur), doorgaans aan het water gelegen.
De schuur dient uiteraard de oude bouwelementen te bevatten.

Wie kent zo'n authentieke woning annex schuur? Het is daarbij van belang dat de eigenaar geen bezwaar heeft tegen de vastlegging van zijn pand.

Reacties s.v.p. naar secretariaat Westfries Genootschap, tel. 0229 217121 of contact@westfriesgenootschap.nl.

Bij voorbaat dank voor uw suggesties.

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.