Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Westfries Genootschap » Nieuws » 2021

Reglement verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland 2021

Doel 1: Westfriesland mooier maken.
Doel 2: Blijvende aandacht voor behoud en versterking van het Westfriese erfgoed
Het Westfries Genootschap ziet graag dat zowel bij nieuwbouw als bij verbouw van een gebouw er een toegevoegde waarde is. Houd Westfriesland mooi!

Categorie

Bedrijfsgebouwen

Voorwaarden
Het bedrijfsgebouw moet zich binnen de Westfriese Omringdijk bevinden.
Het betreft nieuwe bedrijfsgebouwen en bedrijfsgebouwen die gerestaureerd of ingrijpend verbouwd zijn in de periode 2011 tot en met 2020.

Prijs
Eeuwige roem door middel van vermelding in het jaarboek van het Westfries Genootschap en uitreiking van een oorkonde.

Algemeen
Bij deelname gaat de deelnemer akkoord met de spelregels.
Bij deelname geeft de inzender van de foto het Westfries Genootschap toestemming de foto's en teksten te gebruiken voor publicatiedoeleinden die verband houden met deze verkiezing.

Prijsuitreiking
De prijs wordt uitgereikt op de Westfriezendag zaterdag 4 september 2021.

Schema
Inzending, voorselectie door jury, jury vraagt indien nodig nadere informatie op, jury nomineert maximaal 4 bedrijfsgebouwen, verkiezing, prijsuitreiking.

Spelregels
Door wie kan een voorstel worden ingediend?
Particulieren, bedrijven die een bedrijfsgebouw in Westfriesland hebben gerealiseerd, de eigenaren van een gebouw, enz.
Voorwaarde: de eigenaar van het gebouw geeft toestemming voor deelname en gaat akkoord met de spelregels.

Indienen voorstel
Een voorstel kan ingediend via de email en per post.
Deelnemen kan door inzending van foto's van het bedrijfsgebouw en de bijbehorende omgeving.
Vermeld moeten worden de eigenaar en het adres van het gebouw en de naam en het adres en telefoonnummer van de inzender.

Taak van de jury
De jury is samengesteld uit twee externe deskundigen.
De jury beoordeelt alle inzendingen en maakt een voordracht van maximaal 4 inzendingen.
Op deze voordracht van maximaal 4 bedrijfsgebouwen kan worden gestemd.

Criteria
De jury kijkt naar de volgende aspecten

1. uitstraling
2. materiaalgebruik (bijvoorbeeld kwaliteit)
3. kleurgebruik (in samenhang met de omgeving)
4. context (passend in omgeving, zowel stedenbouwkundige als landschappelijke inpassing)
5. mate van duurzaamheid (bijvoorbeeld materiaalgebruik, energiegebruik)

december 2020 aankondiging in de nieuwsbrief voor de leden en vermelding op de website

januari 2021 aankondiging op Facebook en in het Noordhollands Dagblad en de weekkranten

tot 1 april 2021 inzendingstermijn

april/mei 2021 voorselectie door jury en opvragen nadere informatie bij inzender voor toetsing aan spelregels gevolgd door voordracht en bericht aan deelnemers

juni 2021 publicatie genomineerden in het Vierkant, op Facebook, website, Noordhollands Dagblad en de weekkranten

tot 15 augustus 2021 stemmen door iedereen via Facebook en email (1 x per emailadres)

zaterdag 4 september 2021 prijsuitreiking

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.