Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 30 december

Kort en krachtig

Een korte Binnendijks deze keer.
Wat het genootschap betreft is het deze weken rustig. Qua bestuursactiviteiten dan. Want Corina heeft het druk! Na het uitkomen van de nieuwsbrief en het verzoek om betaling van het lidmaatschapsgeld stromen de bedragen van €27,50 binnen. Dit moet allemaal verwerkt worden en dat betekent heel wat dagen, zo niet weken, achtereen achter de computer om alles in orde te maken.
Af en toe wordt de reeks van €27,50 onderbroken door een hoger bedrag! Hartelijk dank voor die extra gift! Ook is het bemoedigend dat zich, na mijn oproep in de nieuwsbrief, vier personen opgegeven hebben voor de bemanning van onze promotiekraam. Mooi! Maar we kunnen nog meer mensen gebruiken. Dus: wie zin en tijd heeft, meldt u aan!

Op de dag voor kerstmis is Leen Bruin overleden, een trouw lid van het genootschap. Gister leidde ik de uitvaartdienst in de kerk in Wognum. Een waardig afscheid voor een prominente Zwaagdijker.

Vandaag staat in het Dagblad voor West-Friesland een mooi artikel over de Grootslag-dvd: een goede reclame voor deze film over de vaarpolder, het werk en de mensen, gemaakt in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. De dvd is verkrijgbaar bij het gildehuis voor €14,95.

We staan op de drempel van het jaar 2009, een jubileumjaar voor het genootschap. Ik vertrouw erop dat het een gedenkwaardig jaar wordt met veel, in cultureel en historisch opzicht, waardevolle activiteiten van allerlei aard.

Ik hef het glas met u allen en wens u veel heil en zegen voor 2009.

De glazen staan klaar in het museum Huis van Oud aan de Grote Zomerdijk in Wognum. De glazen staan klaar in het museum Huis van Oud aan de Grote Zomerdijk in Wognum. Proost! Op een g(l)oed nieuw jaar!

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.