Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 7 januari

Leve de ruimte...

Zo, alle kerstspullen opgeruimd, huiskamer weer op orde: een nieuw begin vandaag! Veel mensen heb ik een gelukkig nieuwjaar gewenst de afgelopen zes dagen. Namens het genootschap bezocht ik de nieuwjaarsrecepties van de gemeentes Medemblik en Opmeer. Goed om te vernemen wat de plannen zijn voor het komende jaar. In Opmeer werd al vooruit gekeken naar 2009, wanneer de Stichting Landbouwtentoonstelling de 100e Landbouwdag organiseert.
Voor de derde keer kwamen op de eerste zondag in januari de bestuursleden van het genootschap met hun partners bij elkaar. Twee keer gebeurde dat in Blokker, in de boet bij Joop van Diepen. Dit jaar waren we door Harold Bos uitgenodigd om naar Alkmaar te komen. In de fraaie salon klonken we samen op het nieuwe jaar. Er bestaan veel ideeën, plannen en projecten - ik sprak de wens uit dat die deels of geheel gerealiseerd worden in 2008.
Zorg en vertrouwen, dat waren verder de trefwoorden in mijn korte toespraak.
Zorg over het verstenende landschap in onze regio. Uit het rapport ‘Verstening, verglazing en functieverandering in het landelijk gebied’, opgesteld door het instituut Alterra en het bureau ABF Research uit Delft, blijkt dat onze regio behoort tot de gebieden waar van 1996-2002 op het platteland het meest gebouwd is. En u allen weet dat er na 2002 nog veel meer agrarische bebouwing bijgekomen is. Het onderzoek beperkte zich tot de gemeenten Wervershoof, Andijk, Enkhuizen, Stedebroec, Venhuizen en Drechterland (toen nog twee gemeentes).
De LTO bepleit ruim baan voor groeiers en wil de ruimte van bedrijven die stoppen gebruiken voor adequate landschappelijke inpassing. Een goed ‘ruimte voor ruimte beleid’ staat de LTO voor ogen.
Ook woningbouw draagt bij aan de verstening van West-Friesland. Op grote borden bij de bebouwing van Bangert en Oosterpolder (ten noorden van Hoorn) staat ‘Leve de ruimte’. Tja, denk ik wanneer ik daarlangs rij - die ruimte was er, jaren terug toen daar fruitbomen en weilanden waren. Maar nu? De goeie grond vol huizen en wegen. Is dat ruimte?
Wat doen we met de ruimte die er (nog) is in West-Friesland? Mensen willen hier wonen en werken. Het aantal inwoners in de zes hierboven genoemde gemeentes groeide in de onderzoeksperiode (van zes jaar) met 6,3 procent.
Onze Stichting Landelijk Schoon is gehoord voor het onderzoek van Alterra en ABF. De stichting wijst op de noodzaak van ruimtelijke bescherming van het landelijk gebied. Gemeentelijke beeldkwaliteitsplannen zijn er, maar er ontbreekt vaak een juridisch harde basis. Woningbouw is meestal een financiële noodzaak voor gemeenten. Zij hebben het geld hard nodig. Bij financiële nood zal het open gebied, het culturele erfgoed het onderspit delven. *)
Wat is ons antwoord?
Vertrouwen heb ik en houd ik in de mensen, de West-Friezen. Mensen die betrokken zijn bij het gebied waar ze wonen, die oog hebben en krijgen voor het eigene van deze streek. Die mensen moeten samenwerken en nadenken en zij moeten beslissen hoe zij dit gebied beheren, bewaren en leefbaar houden voor hun kinderen en kleinkinderen.
Met zorg en vertrouwen stappen we het jaar 2008 binnen. Zorg voor de mensen en de zaken om je heen, bedenk dat alles ertoe doet - hoe klein ook - en vertrouw op een goede toekomst.

*) Gegevens afkomstig uit artikelen die verschenen in het Dagblad voor West-Friesland in de eerste week van januari 2008, geschreven door Ed Dekker.

Het bestuur van het genootschap heft het glas op het nieuwe jaar.
Het bestuur van het genootschap heft het glas op het nieuwe jaar.

Staand, v.l.n.r. Hans van Kampen, Joop van Diepen, Gerianne Helder,
Maarten Timmer en Stan Nuveen.
Zittend: Harold Bos, Netty Zander, Ina Broekhuizen en Jaap Schaper.
Afwezig: Joop Schouten en Jan Smit.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.